Valná hromada AK Zlín, z.s.

Ilustrační foto

POZVÁNKA

Vážení přátelé zlínské atletiky, členové klubu,

dovolte mi, abych Vás jménem výboru Atletického klubu Zlín, z.s. pozval k účasti na Valné hromadě klubu, která se koná v pátek dne 16.3.2018 v 17,00 hod. v restauraci Bohemia, hotel Moskva (3.patro).
(Týká se všech členů klubu, kteří ke dni konání VH dosáhli nejméně 18ti let věku).

Program Valné hromady AK Zlín, z.s.
1. zahájení
2. schválení programu VH
3. volba mandátové, návrhové a volební komise
4. zpráva mandátové komise
5. volby do výkonného výboru a do dozorčí rady
6. zpráva o činnosti AK Zlín za rok 2017
7. zpráva o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
8. zpráva o činnosti dozorčí rady
9. návrh usnesení VH
10. diskuse
11. schválení usnesení VH
12. závěr, pohoštění

Ve Zlíně dne 19.2.2018

Lukáš Vojtek
předseda AK Zlín, z.s.

print