Valná hromada AK Zlín, zpráva o činnosti za rok 2018

Vážení přátelé atletiky, milí hosté,

dovolte mi, abych podal zprávu o činnosti našeho atletického klubu v roce 2018. K datu 31.12.2018 měla naše členská základna celkem 416 členů, z toho registrovaných sportovců 170 osob. Mládež čítala 335 členů, z toho registrovaných 146.

Co se týká úspěšnosti klubu v rámci MČR jednotlivců, zde jsme získali celkem 7 medailí, z toho 1 zlatá zásluhou Beáty Sedláčkové v hodu diskem v kategorii dorostu (trenér Šárka Večerková), 4 stříbrné medaile, a to v hale Kateřina Hálová v běhu na 800 m v kategorii žen (trenér Martin Hála) a Šimon Hána v trojskoku juniorů (trenér Stanislav Laciga), na venkovní dráze pak Filip Vabroušek v běhu na 10.000 m juniorů (trenér Radim Bárta) a Pavel Mišurec v hodu diskem dorostu (trenér Šárka Večerková). Zbývající dvě medaile jsme získali zásluhou opět Beáty Sedláčkové v hodu diskem v kategorii do 22 let a znovu Pavel Mišurec ve vrhu koulí v dorostu.

Na Akademickém MČR získala v hale stříbrnou medaili ve vrhu koulí Kateřina Kasalová (trenér Šárka Večerková) a venku Petr Pleva bronzovou medaili ve skoku o tyči (trenér Jiří Kadla). Na MČR veteránů vybojoval stříbrnou medaili František Uhlík ve vrhu koulí.

Co se týká reprezentace ČR, zde máme zastoupení pouze zásluhou Pavla Mišurce, který startoval ve víceutkání dorostu.

Na Mistrovství Moravy a Slezska jsme získali celkem 14 zlatých medailí, 9 stříbrných a 14 medailí bronzových.

V průběhu roku 2018 vytvořili naši atleti celkem 54 klubových rekordů či nejlepších výkonů, z toho 23 v hale a 31 na dráze.

V soutěžích družstev měl náš klub zapojeno celkem 8 týmů a přípravku. Muži a ženy soutěžili v I.lize. Muži – vedené Lukášem Vojtkem – skončili na hezkém 4.místě. Hlavními oporami byli hostující Jiří Kadla a Jakub Benda. Z našich pak Petr Pleva, Adam Novosad a Jiří Štípek.
Ženy skončily tentokrát na místě pátém, vedoucí týmu byl Bohumil Vrána. Oporami byly především hostující Slovenky Barbora Tomková a Simona Malatincová, z našich pak Tereza Hromadníková, Beáta Sedláčková, Kateřina Kasalová a Julie Červinková. U mužů se vystřídalo celkem 35 závodníků, u žen pak 24.
Naše juniorské týmy skončily na MMaS na 7.místě chlapci a na 5.místě děvčata. Vedoucími byli Martin Janiš u chlapců a Stanislav Laciga u děvčat.
Ve starším žactvu se nám bohužel nepodařilo postoupit do finále MaS. Obě družstva skončila v krajské soutěži na 3., tedy nepostupovém místě. Vedoucími obou týmů byla Šárka Večerková. Družstva chlapců a děvčat mladšího žactva sice do finále MaS postoupila, ale žádný úspěch se nekonal. Chlapci skončili na místě 7. a dívky až na 9.místě. Vedoucí rovněž obou týmů byla Eva Kozmíková.

Přípravka, vedená Pavlou Kotopulosovou, nemá klasické soutěže družstev, ale toto nejmladší žactvo se pravidelně setkává se svými vrstevníky v rámci kraje.Zájemdětí do 11 let včetně o atletiku je stále velký,alechybí trenéři, kterých máme stále nedostatek, a to nejen pro tuto věkovou kategorii.

Hlavní sportovní událostí na Stadionu mládeže byl tradiční mítink „Zlín 2018“. Startovala zde taková „esa“, jako jsou např. sprinteři Stromšík, Veleba, Volko, Záleský, Seidlová, Slaninová, dálkař Juška a trojskokani Vodák aZelinka a řada dalších kvalitních závodníků, mezi nimi i atleti z polského klubu TS AKS Chorzów, se kterými se pravidelně již dlouhodobě setkáváme. Velkou cenu Zlína v běhu na 3000 mpř. vyhrál závodník Dukly Praha Jan Friš v průměrném čase 9:13.37 min. Tato disciplína však stále strádá a celkově o ní v ČR není valný zájem. Mítinku se zúčastnilo celkem 184 závodníků z 31 klubů.

Tradice běhu Zlínem „Přes valašské kotáry“ pokračuje a v loňském roce se konal již 71.ročník. I zde byla kvalitní účast. Celkem 292 startujících. V hlavních disciplínách zvítězili Martin Kučera z VSK Univerzita Brno v kategorii mužů a v kategorii žen reprezentantka ČR Lenka Masná z PSK Olymp Praha.

„Mikulášská laťka“ se konala již po jedenácté. Jde především o závody žactva a loni startovalo celkem 152 závodníků.

AK Zlín rovněž uspořádal tzv. „Čokoládovou tretru“, a to jakokresní, tak i krajské kolo. Tyto závody určené žactvu získávají stále větší popularitu.

Další velkou masovou akcí, kterou dne 10.9.2018 uspořádal AK Zlín, byl„Dětský den s atletikou“.Akce se zúčastnilo 65dětí, z nichž část se následně zapojilado naší přípravky. Dík patří zejména trenérkám L.Antošové a P.Kotopulosové, jakož i dalším trenérům přípravky, kteří akci vzorně zorganizovaly.

Skupina našich trenérů vedená Lukášem Vojtkem, Šárkou Večerkovoua Zuzanou Martincovou, za pomoci dalších mladých trenérů, již po několikáté uspořádala v prázdninovém období tzv. příměstský tábor. Celkem se uskutečnilo 6 turnusů jichž se zúčastnilo cca 80 dětí.

Náš atletický klub již dlouhá léta spolupracuje se Základní školou Emila Zátopka. Naší snahou je, aby děti z přípravky, případně další sportovně talentované děti, pokračovaly ve školní docházce právě na této škole. Má to řadu výhod pro všechny zúčastněné strany. Spolupráce se školou se za poslední roky podstatně zlepšila a předpokládáme, že tento trend bude pokračovat i nadále.

Při atletickém klubu ve Zlíně existuje již šest let tzv. Sportovní středisko, zřízené Českým atletickým svazem. Vedoucím tohoto střediska je od 1.1.2018 trenérka Šárka Večerková a při její práci jí vypomáhá zejména trenérka EvaKozmíková. Středisko má za úkol pečovat o sportovně talentovanou mládež ve věku 6 až 15 let podle prováděcích pokynů ČAS. 1x ročně probíhá oponentní řízení na ČAS.
Naší představou a cílem je, že absolventi atletické sportovní třídy při ZŠ EZ přejdou na Sportovní gymnázium ve Zlíně a budou v atletice pokračovat pod dohledem kvalitních
trenérů. Negativním a přetrvávajícím jevem zůstává, že určitá část žáků – atletů – po skončení
základní školní docházky z různých důvodů se sportem končí, anebo odchází na jiné školy. Záměr, aby skutečně po sportovní stránce nejlepší žáci pokračovali ve studiu na zmíněném gymnáziu se ne vždy daří naplnit. Spolupráce s vedením gymnázia je nyní velmi dobrá.

Sportovní centra mládeže (SCM) jsou další možností, jak vybraným kvalitním mladým atletům zvýšit jejich výkonnostní růst. V současné době jsou z AK Zlín v SCM 3 atleti.Vedoucícm trenérem SCM je Stanislav Laciga z našeho klubu.

Mluvíme-li o spolupráci s jinými subjekty, pak je třeba připomenout Magistrát města Zlína a Krajský úřad pro Zlínský kraj. Obě instituce sport ve Zlíně resp. v kraji podporují zejména finančně se zaměřením na mládež a bez jejich pomoci by se nám pracovalo mnohem hůře. Proto i jim patří za vstřícnost, ochotu a pomoc poděkování a věříme, že nám dosavadní přízeň zachovají i nadále.

„Město Zlín“ nám kromě finančního příspěvku na mládež výrazně vychází vstříc při pořádání městského běhu „Přes valašské kotáry“, kdy nám poskytuje přízemní prostory radnice. Při pořádání této akce máme také velmi dobrou spolupráci s Městskou policií.

SK Zlín jsou dalším nepostradatelným článkem v činnosti našeho klubu. Nechci, aby to působilo formálně, ale i v tomto případě je spolupráce na velmi dobré úrovni. Tradiční ochota a vstřícnost zaměstnanců výrazně pomáhá při řešení některých problémů.

I přes pomoc shora uvedených institucí by se klub neobešel bez podpory svých sponzorů, zpravidla bývalých atletů. V loňském roce sponzorským darem přispěli zejména tyto společnosti ITC a.s. Zlín, GASTON s.r.o., , Greinerpackaging s.r.o., DMD agency s.r.o.,FORCHEM s.r.o., MNO s.r.o., Sportnawebu s.r.o., aj.

Partnery AK Zlín v roce 2018 byli:
Český atletický svaz, Zlínský KAS, Zlínský kraj, Město Zlín, SK Zlín, Základní škola EZ Zlín, Sportovní gymnázium Zlín.
Všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají klubu, patří velké poděkování.

Již v loňské zprávě jsem uvedl, že máme sice hezkou dráhu, ale k pořádání velkých závodů toho ještě hodně chybí. Tribuna sice doznala výrazných úprav, ale stále chybí její zastřešení. Skladové prostory jsou přislíbené a čeká se pouze na kolaudaci objektu. Pořádání velkých soutěží bohužel naráží na nemožnost pořádání hodu kladivem na Stadioně mládeže. Letos připravované MČR ve vícebojích všech kategorií lze pořádat pouze z důvodu, že víceboje hod kladivem nemají.

Na úseku rozhodčích se situace proti minulým letům zlepšila. V roce 2018 sice školení neproběhlo, ale již v tomto roce bylo proškoleno 24 rozhodčích.Stále chybí proškolení dalších osob pro obsluhu el.časomíry.

Na úseku trenérském je situace velmi složitá. V roce 2018 jsme měli aktivně zapojeno celkem 24 trenérů s následující kvalifikací:
1.třída – 3 trenéři, 2.třída – 7 trenérů, 3.třídy – 6 trenérů, trenér žactva – 2 trenéři, TAP – 6 trenérů.

Může se zdát, že je to počet dostatečně velký, ale není tomu tak. Složitá situace je u trenérů od dorostu výše, kde v současné době pracuje pouze 9 trenérů. Věkový průměr se neustále zvyšuje. Dlouhodobým závažným problémem je zejména chybějící trenér dlouhých běhů a potíže jsou i v dalších disciplínách. V žákovských kategoriích máme hodně dětí, ale pak je není komu předat. Musíme proto hledat další zájemce, ale není to jednoduché.

Jsem si také vědom toho, že kromě jediného placeného trenéra vykonávají všichni ostatní svoji téměř každodenní činnost ve svém volném čase, někdy na úkor vlastní rodiny a bez odpovídajícího finančního ocenění. Poskytovaná odměna má charakter spíše symbolický. Zde patří velké poděkování trenérům za jejich obětavost při práci s mládeží. Kromě získávání nových zájemců pro tuto činnost je také snaha klubu získat zdroje na navýšení stávající odměny.

Klub s tak bohatou historií nemůže být s tímto stavem spokojený. Máme-li mít družstva dospělých na určité výkonnostní úrovni a získávat více medailí z MČR, musíme vytvořit kvalitnější základnu z řad žactva. V tomto smyslu se učinila určitá opatření a věřím, že se postupně vrátíme na pozice, které náš klub v minulosti měl.

O finančním hospodaření klubu v roce 2018 a rozpočtu pro rok 2019 bude podána samostatná zpráva.

Činnost našeho klubu byla téměř pravidelně v průběhu celého roku propagována zejména na webových stránkách AK Zlín, které jsou velmi hojně navštěvované. Bohužel, některé informace se nám zde nedaří aktualizovat. Např. soutěže družstev, termínovka. Klub má na budově SK umístěny své vývěsky, ve kterých jsou zveřejňovány základní informace. Propagaci atletiky jsme prováděli také pořádáním sportovních akcí a rovněž prostřednictvím místního denního tisku. Zde jsou však stále ještě rezervy.

Od roku 2003 navrhuje náš klub Čestné členství pro bývalé kvalitní atlety, trenéry , rozhodčí a funkcionáře. Jedná se o osoby, které jsou buď stále našimi členy nebo alespoň osoby projevující o činnost klubu opravdový zájem. Za 14 let existence tohoto ocenění bylo celkem uděleno 35 čestných členství. Někteří již nejsou mezi námi, takže současný stav je18 osob.

Náš klub má již mnohaletou spolupráci s polským klubem TS AKS Chorzów. V roce 2005 došlo k dohodě a od roku 2006 se polští i naši atleti pravidelně vzájemně navštěvují na svých sportovních akcích. Tuto spolupráci hodláme i nadále podporovat.

Děkuji.

Lukáš Vojtek, předseda AK Zlín, z.s.

print