Zlínská atletika slaví 95 let

Vážení přátelé a příznivci zlínské atletiky.
V tomto roce uplynulo od založení klubu 95 let a výbor AK Zlín se rozhodl připomenout si tuto významnou událost na společném setkání, a to
v sobotu 30.listopadu 2019 v 19,00 hod. v hotelu Moskva.

Program
• Neformální setkání bývalých i současných atletů, trenérů,
rozhodčích a funkcionářů
• Ohlédnutí do minulosti, pár informací o přítomnosti a pár slov k
budoucnosti
• Představení nejlepších atletů a atletek za rok 2019
• Vystoupení aerobiku klubu Moniky Váňové team UTB
• Vše při hudbě kapely SpamRock
• Bohatý raut

Vstupné 200 Kč (netýká se čestných členů)

Současně prosím, aby zájemci o tuto akci svoji účast potvrdili nejpozději do 26.11.2019, a to buď e-mailem, telefonicky nebo osobně na výboru AK.

Kontakt:
Lukáš Vojtek: lvojtek@atletika.cz, 774 437 268
Pavla Kotopulosová: kotoska@seznam.cz, 777 736786

Těšíme se na Vaši účast.

print