POZVÁNKA na Valnou hromadu AK Zlín

Vážení přátelé zlínské atletiky, členové klubu,

dovolte mi, abych Vás jménem výboru Atletického klubu Zlín, z.s. pozval k účasti na Valné hromadě klubu, která se koná ve čtvrtek dne 18.6.2020 v 17,00 hod. v restauraci Bohemia, hotel Moskva (3.patro).
(Týká se všech členů klubu, kteří ke dni konání VH dosáhli nejméně 18ti let věku a mladších, pokud tito byli na tuto akci samostatně pozváni).

Program Valné hromady AK Zlín, z.s.

1. zahájení
2. schválení programu VH
3. volba mandátové a návrhové komise
4. zpráva mandátové komise
5. zpráva o činnosti AK Zlín za rok 2019
6. zpráva o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
7. zpráva o činnosti dozorčí rady
8. návrh úpravy platných Stanov AK Zlín
9. vyhodnocení nejlepších atletů AK Zlín za rok 2019
10. přijetí nových čestných členů (Mgr.Marie Ingrová- Pospíšilová Ivan Adámek)
11. návrh usnesení VH
12. diskuse
13. schválení usnesení VH
14. závěr, pohoštění

Ve Zlíně dne 18.5.2020

Lukáš Vojtek
předseda AK Zlín, z.s.

print