Smutná zpráva

vector illustration symbolic black ribbon

Dne 3. září 2021 zemřel ve věku 78 let dlouholetý člen Atletického klubu Zlín – pan Ing. Miloslav Ohnút.

V klubu působil od roku 1965, a to nejprve jako závodník (koule 13.64m, disk 41.46 m), později (od roku 1974) jako trenér vrhů, vedoucí družstva mužů (v letech 1980 až 1982) a rozhodčí (od r. 1978 do 2021). Aktivně se vždy podílel na činnosti klubu. Jeho nečekané úmrtí nás všechny velmi zasáhlo.
Čest jeho památce.

Atletický klub Zlín, z.s

print