Příměstské tábory

I v letošním roce jsme pro vás, respektive pro vaše děti, připravili příměstské tábory. Kvůli plánované rekonstrukci šaten máme sice malinko zpoždění se zveřejněním termínů, dobrou zprávou však je, že se tábory uskuteční! 🙂

Prozatím jsme vypsali tři termíny:
6.-10.7.2015
13.-17.7.2015
3.-7.8.2015

V případě, že by byl opět vysoký zájem, připravíme dodatečně čtvrtý turnus, jako v minulých letech.

Přihlášky na příměský tábor včetně podmínek najdete v sekci ke stažení v pravém sloupci.

Platby provádějte na účet 4080002302/6800 a jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte uvedené v přihlášce.

Vyplněné přihlášky posílejte na info@atletikazlin.cz nebo odevzdejte osobně na tréninku či v sekretariátu Ak Zlín.

print