Úspěch na mezikrajovém utkání staršího žactva.

V sobotu dne 28.11.2015 se v Praze konalo Mezikrajové utkání staršího žactva. Zástupci našeho kraje příjemně překvapili a v celkovém hodnocení všech krajů ČR obsadili velmi hezké čtvrté místo. Z toho chlapci dosáhli skvělého úspěchu a přivezli si pohár za 3.místo, děvčata pak obsadila 6.pozici. Náš kraj reprezentovali atleti a atletky ze čtyř klubů a to AK Zlín, z.s., AC Sl.Sl.Uh.Hradiště, Jiskra Otrokovice a AC JH Zlín. Z našich chlapců startovali Smolka, Kusák, Novosad, Sláčik a Mišurec, z děvčat pak Dlabajová, Petrášová, Holubářová, Fráňová, Kašpárková a Hubáčková.
Z výsledků uvádím pouze dva nejhodnotější, a to ve výšce Adam Novosad 1.82 (4.místo), v kouli Zita Hubáčková 12,60 m (2.místo). Další najdete na výsledkových stránkách ČAS.

AK Zlín, z.s. děkuje všem zúčastněným za dobrou reprezentaci klubu, stejně tak vedoucí trenérce SpS paní Z. Mušinské.

print