Historie AK Zlín

Vznik a počátek činnosti atletického klubu

S atletikou ve Zlíně se neoficiálně setkáváme již před rokem 1920, ale k přesnému datování vzniku chybí – alespoň zatím – písemné doklady. Musíme tedy vzít na vědomí ověřenou informaci, že v roce 1920 se provozuje atletika prostřednictvím cvičení v tehdejším Sokole Zlín. K založení samostatného atletického klubu, který nesl název SK Baťa Zlín a byl řádně zaregistrován u ČSAU v Praze, došlo v červnu 1924.

Z dochovaných písemností není známo, kdo byl prvním předsedou klubu, ale pravděpodobně se jednalo o Bohdana Kupce. Naopak je nezpochybnitelné, že prvními funkcionáři byli již zmíněný Bohdan Kupec, Rudolf Juránek, Josef  Vaňhara,  Kunst, Josef Menšík a Mikulka. Přesnější údaje o vedení klubu jsou známé až od roku 1935, kdy se stal  předsedou klubu Rudolf Juránek . Neověřené podklady naznačují, že dalšími předsedy se stali Jan Brouček (1937), Karel Bergmann (1938), prof Jan Beránek (1939-1940) a pak znovu Rudolf Juránek (1940 až 1945).

Sportovní činnosti se tehdy věnovali převážně muži, zaměstnanci firmy Baťa.

 První atletické hřiště bylo vybudováno již v roce 1927 mezi vlakovým nádražím a řekou Dřevnicí. Atleti se dočkali čtyřproudové škvárové dráhy, byla postavena zasklená tribuna a zřízeny šatny se sprchami. Atletů začalo přibývat a dostavily se první úspěchy. V roce 1928 byl Ludvík Kománek zařazen do reprezentačního družstva ČSR na skok vysoký a daleký.

 Počátkem třicátých let minulého století nastává velký rozmach klubu. V roce 1932 získává klub zásluhou Ludvíka Kománka první „dospělácký“ titul ČSR, a to v trojskoku výkonem 13.34 m. Dva roky poté startují na mistrovství Evropy v italském Turinu tři naši atleti, a to Ludvík Kománek(110mpř., dálka), Karel Bergman(100 m a 200 m) a Miroslav Hruška(400 m). V tuto dobu byl vybudován nový stadion u elektrárny a v roce 1935 zde klub uspořádal prvé mistrovství Moravy.

Oddíl SK Baťa Zlín se zúčastňuje také soutěže družstev a vede si úspěšně.

Ludvík Kománek byl také prvním zlínským atletem, který startoval na OH, konkrétně v roce 1936 v Berlíně (110mpř.) a prvním rekordmanem ČSR ze Zlína (1936 – trojskok 14.15 m).

Dalším rekordmanem ČSR – byť „pouze v dorostu“ se v letech 1937 a 1938 stal Jaroslav Kauer(v běhu na 1.000 m výkonem 2:40,4, v běhu na 1.200 m a 90mpř.). Oba rekordmany si připomínáme při tradičním mítinku ve Zlíně (viz dále).  

Po berlínské olympiádě nastává v atletickém hnutí ochabnutí činnosti, a to nejen ve Zlíně. Přesto do našeho klubu přicházejí vynikající běžci Tomáš Šallé z Brna a Miroslav Zelenka z Prahy a dostavují se nové úspěchy. Přibývají mistrovské tituly (znovu Kománek a Hošek, dále pak Hruška, Zelenka, Brouček, Kubát, Macoun, Janíček, Papežík, Kauer, Louda a Hálek).

I přes řadu problémů, které v tuto dobu v atletice jsou, zapustil tento krásný sport ve Zlíně pevné kořeny.            

V roce 1940 se oddíl dostává z krize předešlých let zejména zásluhou tehdejšího předsedy Rudolfa Juránka. Sám pamětník vzniku atletického oddílu a bývalý aktivní atlet uplatnil své organizační schopnosti. Družstvo se konsoliduje a na podzim téhož  roku vybojovalo dvě zdařilá utkání s Moravskou Slávií Brno a Spartou Praha.

Po rozpuštění sokolské organizace německými okupanty a zavřením vysokých škol přicházejí do klubu nové tváře (např. Čeleďa, Kužela, Kučera, Střípek, Haluza) a spolu se stávajícími zlínskými atlety (např. Šallé, Dr.Hrstka, Zelenka, Kubát, Ajgl, Písek , Klásek, Ročňák, Hadaš, Zicha aj.) získávají v roce 1941 titul okrskového přeborníka a pouze prohra o jeden bod s Moravskou Slávií Brno zabránila zisku i prvenství v tehdejší protektorátní lize. Tento rok byl jedním z nejúspěšnějších v dosavadní činnosti oddílu.

V témže roce pak byly položeny základy pro vznik ženské atletiky ve Zlíně. Byl ustaven ženský odbor, který zprvu vedla prof. Karasová.

V letech 1942 a 1943 se Zlín stává středem atletického života. Bylo uspořádáno např. trojutkání Praha-Brno-Zlín, národní štafety, mistrovství v pětiboji, vytvořeny nové čs. rekordy. Rok 1942 je významný i z hlediska světové atletiky. Na zahajovacích závodech se objevil nenápadný 19ti letý mladý muž, který vyhrál běh na 100 m za 12 vt. a byl klubem zaregistrován. Sprinter se z něj však nestal, a to je dobře. Svět by tak zřejmě přišel o nejvýznamnější postavu světové lehké atletiky, mnohonásobného světového rekordmana, čtyřnásobného olympijského vítěze, trojnásobného mistra Evropy atd. Nepochybně všichni víme, že tím závodníkem byl Emil Zátopek. Narodil se 19.9.1922 v Kopřivnici, zemřel 21.11.2000 v Praze. Jeho prvním trenérem (1942 až 1947) byl Jan Haluza, osminásobný mistr republiky.

 V roce 1943 a 1944 se objevují nové naděje zlínské atletiky (např. Přeček, Fiala, Juryca, Šimek aj.), které se posléze stávají oporami týmu.

Po skončení okupace v roce 1945 řada atletů ze Zlína odchází (např. Šallé, Střípek aj.). Předsednictví se ujímá ing. Jan Kantůrek.  V roce 1946 Emil Zátopek a Jindřich Roudnýstartují na mistrovství Evropy v Oslo (1946) a spolu s Jaroslavem Přečkem reprezentují ČSR.Vlivem změny politické orientace v roce 1948 se dosavadní SK Baťa Zlín přejmenovává přechodně na Sokol Botostroj a poté na Sokol Svit Gottwaldov. V tomto období přichází do Zlína další výrazné opory, např. Kubíček, Výskala, Perek, Macků, Hilský, Peterek a spolu s Bělským, Čepem, Pojezným, Řičánkem aj. patří Zlínu v hodnocení oddílů v Československu všech kategorií druhé místo. Emil Zátopek se coby člen našeho oddílu stává olympijským vítězem v běhu na 10 km a stříbrným medailistou na 5 km, to vše v Londýně v roce 1948.

Ženská atletika pod vedením „Žanka“ Broučka byla v letech 1947 a 1948 také výrazně posílena. Přicházejí Macháčková, Kvíčerová-Ajglová a zejména Dana Ingrová – Zátopková. Posledně jmenovaná se  později stala olympijskou vítězkou v hodu oštěpem (Helsinky 1952), získala stříbrnou medaili na OH v Římě (1960), je dvojnásobnou mistryní Evropy atd. Ve Zlíně působila v letech 1948 – 1949, poté přešla spolu se svým manželem do Prahy. V tu dobu se objevují ve Zlíně další talentované atletky, např. Trčková, Doležalová, Rýparová, Pravdová, Svozilová, Brychtová aj.

V roce 1946 se uskutečnil I.ročník Memoriálu Jaroslava Kauera a od roku 1948 byl poprvé uspořádán běh „Přes Valašské kotáry“,který se běhá dosud a patří mezi nejstarší běhy v republice (viz dále).

Rok 1949 nebyl atleticky nijak výjimečný. V roce 1949 startuje Emil Zátopek již za pražský ATK a krátce nato jej následovala i jeho manželka Dana Zátopková, ta však do jiného pražského atletického oddílu Bratrství Sparta.

Co se týká předsedů oddílu je po roce 1948 situace opět nejasná. Víme, že v letech 1948 až 1958 na tomto postu vystřídali DR. Bedřich Čejka, Otto Opavský, Jaromír Vlček, Jaroslav Piska a František Strnad. V letech 1959 až 1961 je na postu předsedy Břetislav Pešat, v roce 1962 pak Vladimír Macků a v roce 1963 Jaroslav Brabec st.

Počátkem padesátých let se zlínští atleti stěhují na nový stadion u lázní – Stadion mládeže. Následně dochází k založení Sportovní školy mládeže, vedené prof. Mezihorákem, oddíl se rozděluje na Jiskru a Spartak, aby se zakrátko znovu sjednotil v TJ Gottwaldov.

Vynikajícího úspěchu dosáhli naši závodníci na Mistrovství Evropy v Bruselu v roce 1950.

Jindřich Roudný získal zlatou medaili v běhu na 3kmpř. a Jiří Dadák bronzovou medaili v hodu kladivem. Na dalších ME v roce 1954 v Bernu úspěšně reprezentovala náš oddíl Lída Ajglová ve skoku do výšky a na ME v roce 1958 ve Stockholmu v běhu na 3kmpř. Bob Zháňal.

V roce 1950 se uskutečnil 1. ročník Velké ceny města Zlína v běhu na 3.000mpř.a jeho vítězem se stal mistr Evropy Jindřich Roudný. O tradici tohoto závodu viz dále.

Oficiální mistrovství Československa v soutěžích družstev se konají od roku 1956. Naše družstva jsou pravidelnými účastníky dvou nejvyšších soutěží – blíže viz samostatná kapitola.

Vyrůstají noví kvalitní závodníci z nichž kromě výše jmenovaných to jsou např. Krejčí, Kunst, Zajíček,Herman, Halamíček, Hejtmánek, Sukač, Kočica, Mitáš, Břečka, Voltner, Bezouška, Vilímek, A.Pokorný, Poruba, Maniš, Latinák, Vavřík, Hanák, Hošek, Pšurný, J.Navrátil, Perek aj. Z děvčat pak např. Plšková, Navrátilová,Hurtová, Pospíšilová, Hasalíková, Švandová, Lukášová, Hladká, Pokorná, Hutěčková, Řičánková, Novotná, Krpálková. Mezi uvedenými je třeba zvlášť upozornit na reprezentanty a rekordmany, jakož i mistry ČSR, a to Jana Perka, Boba Zháňala, Annu Plškovou a Květu Navrátilovou. 

Koncem padesátých let a počátkem let šedesátých nastupuje nová atletická generace, která se postupně výrazně prosazuje na naší atletické scéně. Jmenujme alespoň tato jména: Jana Vítová-Ambrožová, Eliška Steuerová, Jarka Dokládalová, Dobra Žáková, Marie Brabcová-Otová, Zdeňka Omelková-Uhlíková, Marta Olbrichová, Jarka Březíková, Marie Ingrová- Pospíšilová, Marie Slováková-Kovářová, Milena Piáčková, Emílie Fillová, u mužů pak Vladimír Horák, Karel Klečka, Josef Staroveský, František Hnízdil, Stanislav Nebojsa, Vladimír Vejvančický, Karel Bieringer, Ivan Látal, Jiří Ot, Štefan Pačes, Jiří Jorda, bratři Řéhákové aj. Hlavní osobností tohoto období je však výše zmíněný Bob Zháňal, účastník olympiády v roce 1960 v Římě v běhu na 3.000mpř.

V padesátých létech uspořádal atletický klub řadu hodnotných závodů, z nichž  zmiňujinapř. již každoroční Velkou cenu  v běhu na 3.000mpř., mítinky s účastí Maďarů, Švédů, Němců a Poláků, v roce 1957 poprvé atletický klub vycestoval do zahraničí, a to do polských Katovic. Byl obnoven Běh Zlínem a v tradici pokračuje pořádáním běhu „Přes valašské kotáry“. S dosahovanými výkony souvisí také zisk medailí z Mistrovství Československa a řada překonaných národních rekordů. Bob Zháňal obdržel titul „Zasloužilý mistr sportu“ a tituly „Mistrů sportu“ získali Lída Ajglová, Jiří Dadák, Jan Perek a in memoriam Jaroslav Kauer. Čestná vyznamenání obdrželi také další činovníci klubu – Jan Brouček, František Strnad, Jiří Ajgl a Dr. Štěpán Hrstka. V roce 1960 družstvo žen vybojovalo postup do I.ligy – nejvyšší soutěž.                              

V polovině šedesátých let se výrazně prosazují dorostenecká družstva. Děvčata pod vedením manželů Dočkalových, dorostenci pak s Pešákem a Vavrušou dosahují výborných výsledků nejen v soutěžích družstev (4 mistrovské tituly a další skvělá umístění), ale také  v jednotlivcích (např. Žáková, Ingrová, Březíková, Slováková, Brabcová, Olbrichová, Goliáš, Zbranek, Žmolík). Družstvo žen po sestupu v roce 1962 do II.ligy, postoupilo v roce 1965 opět do nejvyšší soutěže a v dalších zažívalo největší úspěchy ve své historii. Předsedou klubu je v letech 1964 až 1966 Jiří Ajgl. V roce 1967 jej střídá Vladimír Macků.

V roce 1966 přichází do Zlína výrazně talentovaná Helena Fibingerová, což prokázala v letech následných, byť už v dresu Vítkovic. Mistryně světa, olympijská medailistka, sedminásobná mistryně Evropy v hala, světová rekordmanka atd., vše ve vrhu koulí. Z tehdejší generace se na republikové úrovni prosadili např. T.Staroveský, M.Borský, J.Ajgl ml., K.Baďura, K.Málek, L.Písek, Lhotský, J.Novák, Z.Zbranek, P.Mojžíš, M.Hála, J.Hovorka, J.Sýkora, F.Uhlík, M.Ohnút, P.Hanáček, J.Vítek, P.Kovalčík (současný předseda klubu), J.Pospíšil, P.Macek, M..Belhová, Navrátilová, Svobodová, Brázdilová, Pazderová, Radvanová, Vyskočilová, Hofrová, Šťastová aj.

Za vynikající výsledky jsou jmenovány mistryněmi sportu Milena Piáčková, Marta Olbrichová, Miroslava Březíková, Marie Otová a Emílie Horáková-Filová, Marie Ingrová-Pospíšilová a Dobroslava Žáková.

Jedním z nejúspěšnějších ročníků v historii našeho klubu byl rok 1967. Kromě řady titulů a

překonaných čsl.rekordů jsme byli vyhodnoceni nejlepším oddílem ČSSR. Zvláštností na tom je, že se tak stalo poprvé, co zvítězil civilní klub. Družstvo mužů vede po Ivanu Hejtmánkovi (1965-1966) v letech 1967 až 1980 „Bob“ Zháňal. Tým žen má v letech 1954 až 1964 na starosti Jiří Ajgl, 1965 až 1966 Ing. Drahomír Dočkal, 1967 až 1972 Jaroslav Navrátil, kterého v roce 1973 střídá do 1980 Radomil Skoumal.

V roce 1968 přebírá funkci předsedy klubu Jiří Ustohal a tuto činnost vykonává až do roku 1975.

V roce 1969 jsou při 1.ZŠ ve Zlíně založeny sportovní třídy, které jsou  a zejména v minulosti byly hlavní zásobárnou talentovaných závodníků a závodnic. Ve funkci ředitele dlouhodobě působil bývalý výborný štrekař Mgr. František Hnízdil. Ve funkci trenéra z povolání mj. pracovala řadu let bývalá atletka Zdena Uhlíkovou.

 V témže roce (1969) dochází k ustavení nových atletických orgánů všech stupňů. Předsedou Krajského svazu atletiky se stává Jiří Ustohal, členem pléna ČAS Ivan Hejtmánek a do předsednictva ČAS je zvolen Jiří Ajgl.

 Rok 1971 je významný zejména tím, že družstvo žen – tehdy pravidelný účastník nejvyšší soutěže družstev – dosáhlo dosavadního největšího úspěchu, a to stříbrnou medaili. Připomeňme si, kdo se na tomto úspěchu podílel. Vedoucím družstva byl Jaroslav Navrátil a v týmu měl tyto závodnice: Olbrichová, Březíková, Brabcová-Otová, Ingrová-Pospíšilová, Filová-Horáková, Svobodová-Lígrová, Piáčková, Šťastová, Novotná, Hofrová, Králíková, Selingerová, Písková, Vájová, Siblíková-Antošová, Tomická, Válková, Navrátilová, Řičánková, Fleischmannová, Kolářová, Novotná. Odchodem nejlepších atletek do jiných klubů znamená následný sestup družstva žen do nižší soutěže. Z klubu odchází z rodinných důvodů trenéři Václav Pešák a Pavel Čechák a v roce 1972 naopak přichází trenér Radek Skoumal.

Družstvo mužů mělo v roce 1973  velmi blízko k postupu do I.ligy (tehdy nejvyšší soutěže). V kvalifikaci 3.místo však na účast mezi nejlepšími nestačilo, ale i tak se jednalo o jeden z největších úspěchů družstva v historii. Z jednotlivců vynikli zejména Pospíšil, Zd. Urbanovský, Málek, Ajgl, Borský, Hnízdil, Vítek, Nebojsa, Mojžíš, Uhlík, Baďura, Staroveský T., Záhořák M.,Hanáček, Hovorka, Horák, aj.

V roce 1975  jsou ustaveny jednak tréninkové středisko mládeže, které vede Radek Skoumal a jednak středisko vrcholového sportu v čele s Ivanem Adámkem. Činnost SVS ve Zlíně byla brzy z nevysvětlených důvodů zastavena a trenér Adámek ze Zlína odchází.

Družstvo žen v roce 1977 znovu postoupilo mezi nejlepší, v soutěži pobylo pouze jednu sezónu. V letech 1987, 1994 a 1995 bojovalo v kvalifikaci o postup, ale bez úspěchu. O postup v roce 1977 se zasloužily zejména Kubáčová-Mušínská, Slováčková, Hyánková-Chwaszczová, Stancová, Javorová, Belhová, Žůrková, Siblíková, Skoumalová.

V témže roce postoupilo družstvo mužů z II.do I.ligy, kam rok předtím sestoupilo. K oporám patřili zejména Pešat P., Čermák, Bobál L., Matušek, Šmarda, bří Klimešové, Hála, Málek, Baďura, Zábojník M., Staroveský T. V letech 1976 až 78 je opět předsedou klubu Jiří Ajgl.

Léta následující jsou spíše průměrná, ale radost nám dělá nastupující generace nových závodníků. V roce 1981 přebírá TSM po Radku Skoumalovi mladý trenér a ještě aktivní závodník Lubomír Heneš, který současně vede i družstvo mužů (1982 až 1983). Dochází i k dalším změnám. K družstvu žen přichází Milan Neoral a po třech letech, v roce 1984, přebírá družstvo JUDr. Bohumil Vrána. Od téhož roku nastává změna i ve vedení družstva mužů, které několik dalších let vede Pavel Kovalčík. 

V roce 1984 družstvo žen sestupuje do tehdejší třetí nejvyšší soutěže. (krajský přebor), aby ihned v příštím roce  vybojovalo postup zpět do I.NL. O tento úspěch se zasloužily zejména: Hladká, Chwaszczová, Mušínská, Prachařová, Podroužková, Šilhavíková, Pavlíková, Svobodová, Stancová a řada dalších vč. hostující Márii Havlové. Ta v roce 1986 přestupuje do Zlína a po delší době získává pro náš klub „velkou“ medaili (bronzovou) v běhu na 800 m v kategorii žen a stává se výraznou oporou tohoto kolektivu. Dlouholetého předsedu Ivana Hejtmánka(1979 až 1984) střídá v roce 1985 Ing. Jaroslav Sýkora.

K oporám družstva mužů patří v tomto časovém úseku činnosti zejména Heneš, Váňa, Soviš, Postava, Bobál P., Hrabal, Iház, Lízal, Mičák, Havel, Smejkal, Chládek, Filák, Urbanovský Zd., Kubišta, Nožička, Šiška, Horák, Slaměna P., Talaš, Bari, Jelínek, Záhořák, Bureš, Tkadlčík, Hubík, Hanák, v ženách pak kromě výše uvedených Kunovská, Žárská, Janotová, Julinová, Elšíková, Kydalová, Kamenářová, Straková, Záhorová, Vodáková, Večerková,  Nováková, Hábová, Čaňková, Paprskářová, Tomečková, Trnková, Mráčková, Čeleďová aj.

V roce 1987 družstvo žen postupuje do kvalifikačních bojů o nejvyšší soutěž. V silné konkurenci osmi účastníků končí na hezkém 4.místě, avšak bez nároku na postup. Šárka Nováková je vyhlášena nejlepší juniorkou v Československu a reprezentuje naši republiku v mezistátním utkání. Pokračuje pravidelné dvojutkání dorosteneckých družstev s maďarským Veszprémem.

Rok 1989 je ve znamení Blanky Hladké. Na mistrovství ČSSR získává zlatou medaili v běhu na 100mpř. a stříbrnou v běhu na 60mpř. v hale. Na mistrovství ČSR pak dvě zlaté, a to v běhu na 50mpř. v hale a 100mpř., vše v kategorii žen. Rovněž reprezentuje naši republiku. Rok poté získává „dospělou“ medaili „na ČSSR“ v hale další překážkářka Hanka Večerková, a to bronzovou.

Na mistrovství ČSR „stříbrnou“, rovněž v kategorii žen a rovněž v hale. Blanka Hladká – Henešová startuje v roce 1990 za tým Vítkovic.

Rok 1990

Klub se přejmenovává na SK Zlín, předsedou se stává Arnošt Hošek. Následující rok se název klubu opět mění – tentokrát na AC ALFA Zlín.

Rok 1991

přinesl našemu klubu další úspěchy prostřednictvím Blanky Henešové, která opět závodí ve Zlíně, za AC ALFA Zlín. V hale získává zlaté medaile jak na mistrovství ČSFR, tak i ČR, reprezentuje ČSFR na mistrovství světa v Seville v hale v běhu na 60mpř. Bohužel, jmenovaná závodnice je v témže roce diskvalifikovaná za doping a končí s aktivní činností.

Úspěchy začíná sbírat mezi dospělými také Nikola Tomečková– stříbrná v hodu oštěpem na mistrovství ČSFR. Hanka Večerková získává bronzovou medaili na ČR v běhu na 100mpř. Družstvo mužů na jeden rok přebírá Petr Gybas.

Rok 1992

navazuje na medailové úspěchy Zdenka Mušínská. Vybojovala dvě stříbrné medaile (ČSFR a ČR v hale), dvě bronzové v běhu na 100 m (ČSFR, ČR). Nikola Tomečková přidává rovněž dvě medaile, a to bronzovou (ČSFR) a zlatou (ČR) v hodu oštěpem. Další bronzovou pak Olga Čaňková v běhu na 200 m žen (ČR). Trenéry těchto úspěšných závodnic byli – Lubomír Heneš, Radomil Skoumal, Jan Mušínský a Milan Nožička. Dochází opět ke změně ve vedení družstva mužů. Tým převzal pouze na jeden rok MUDr. Pavel Novosad. Družstvo skončilo na posledním místě a pouze reorganizace soutěží zachránila náš tým od sestupu do II.ligy. Novým předsedou klubu se stává  Ing. Jan Mahovský, trenér tyčkařů.

Rok 1993

je ve znamení vzniku České republiky. Naše družstva dospělých startují v I.NL. Ženy se zachraňují jen díky většímu množství pomocných bodů. Předsedou klubu se stal JUDr. Bohumil Vrána. Klub v kategorii dospělých v soutěži jednotlivců nedosáhl žádného většího úspěchu, žádný náš atlet se neprobojoval do reprezentace ČR, dařilo se však mládežnickým kolektivům, které z MČR přivezli dvě medaile (dorostenci stříbrnou a st.žáci bronzovou medaili). Mužský tým převzal Ing. Karel Rozkošný (1993 až 2006).

Rok 1994

začínají se výrazněji prosazovat mladí atleti a atletky. Na mistrovství ČR jednotlivců získávají 14 medailí, z toho 3 zlaté. Dařilo se nám i v soutěžích družstev. Muži obsadili 3.místo v I.lize, ženy postoupily do kvalifikace o extraligu (4.místo) a mládežnická družstva opět vezou dvě medaile z MČR (dorostenky a žákyně st. – bronzová medaile). V reprezentaci startují 4 naši atleti a atletky (Komrsková, Čeleďová, Trňáček a Žák), klub pokračuje v mezinárodním styku, oslavil také 70 let své existence a mění svůj název na AK Zlín. Bohužel se nám nevyhnuly ani smutné události. Ve věku 85 let zemřel Ludvík Kománek a ve věku pouhých 64 let Bořivoj Pojezný, oba bývalí reprezentanti ČSR.

Rok 1995

I v tomto roce se projevuje vzestupný trend nastupující generace. Naši mladí atleti a atletky vybojovali na MČR jednotlivců 15 medailí, z toho 6 zlatých. V reprezentaci  máme 2 atletky

(Lenka Ostravská a zejména se prosazuje Monika Čeleďová). V soutěžích družstev dospělých se střídá radost se smutkem. Ženy postoupily do kvalifikace o postup do extraligy, avšak muži z I.ligy sestupují. Z rozhodnutí ČAS se budují v ČR centra atletické mládeže. Jedno z těchto „center“, tzv. CTM je zřízeno ve Zlíně. Jeho prvním vedoucím se stal Ing. Karel Rozkošný.

Rok 1996

přinesl dlouho nevídanou žeň medailí na MČR jednotlivců, celkem 23, z toho 6 zlatých. Žádná medaile však není v kategorii dospělých. V reprezentaci  máme tři zástupce (Burdel, Kůrová, Ostravská), pokračuje spolupráce s maďarským Veszprémem a nově začíná spolupráce se Slávií Žilina. V soutěžích družstev tentokrát nemáme žádný větší úspěch, tým mužů stále setrvává ve II.lize.

Klub uspořádal kromě tradičních závodů a soutěží družstev také Mistrovství Moravy a Slezska staršího žactva jednotlivců. Rozloučili jsme se s dalšími známými atlety minulosti, a to s Františkem Kubíčkem a Annou Vyoralovou. 

Rok 1997

Družstvo mužů konečně opět postoupilo do I.ligy, druhé nejvyšší soutěže v ČSR a ženám těsně unikl postup do kvalifikace o extraligu. Po pěti letech se AK Zlín mohl opět radovat ze zisku zlaté medaile v kategorii dospělých. Zasloužila se o ní Erika Suchovská, která do našeho klubu přestoupila z ACP Brno, a to v běhu na 200 m v hale. Celkem v tomto roce jsme získali 16 medailí z toho 7 zlatých.

Erika Suchovskáreprezentovala ČR namistrovství světa v hale v běhu na 200 m a v mezistátním utkání. Jejím trenérem je Milan Nožička. Z mladých závodníků oblékli reprezentační dres Genža a Schořová..

Ke změně dochází ve funkci předsedy trenérské rady a vedoucího CTM. Pro pracovní zaneprázdnění uvolňuje Ing. Rozkošný tyto funkce ve  prospěch dlouholetého trenéra Jaroslav Siblíka resp. Milana Nožičku. Klub uspořádal „Novoroční běh“ městem Zlínem a v závěru roku pak již 50.ročník běhu „Přes valašské kotáry“ za účasti manželů Dany a Emila Zátopkových a dalších významných hostů.

Rok 1998

v soutěžích družstev tento rok žádné větší úspěchy nepřinesl, zato v soutěžích jednotlivců jsme o sobě dali opět výrazně vědět. V kategorii dospělých jsme na MČR však získali 3 medaile (zlatou – Erika Suchovská v běhu na 100 m, stříbrnou Pavel Bureš v běhu na 110mpř. a bronzovou Lenka Ostravská v běhu na 200 m), celkem vč. mládeže pak 16 medailí.

Erika Suchovská reprezentovala naši republiku na mistrovství Evropy v hale(8.místo v běhu na 200 m), v Evropském poháru družstev (1.místo na 200 m časem 22.95 vt.),Pavel Burešv mezistátním víceutkání (4.na 110mpř.), dále pak Lenka Ostravská(MU juniorek) a Jakub Genža(MU juniorů) a v žákovské kategorii Antoš, Borovičková a Horynová).

Předsedou komise rozhodčích ve VV ČAS se stal náš dlouholetý člen Oskar Opavský.

Rok 1999

byl v soutěžích jednotlivců na MČR dospělých opět velmi úspěšný. Erika Suchovská vybojovala dvě zlaté medaile (200 m v hale a 100 m venku), Pavel Trňáček byl stříbrný v přespolním běhu a bronzovou medaili přidal Pavel Bureš(110mpř.). Celkový zisk 16 medailí.

V reprezentaci máme 6 našich atletů a atletek, z toho Erika Suchovská startuje na MS v hale v běhu na 200 m, v Evropském poháru družstev a v mezistátním víceutkání. Pavel Bureš a

Pavel Trňáček reprezentují ČR rovněž v mezistátním utkání, dále pak z žactva Járová, Borovičková a Pálka.

Od 1.9.1999 je oficiálně obnovena činnost sportovních tříd při 1.ZŠ ve Zlíně. Prvním trenérem se stal Jan Mušínský, od 1.3.2001 převzala tuto funkci Zdeňka Mušínská. Při Gymnaziu a SPŠ chemické ve Zlíně byla nově zřízena sportovní třída. Vedením přípravy byl pověřen bývalý dlouholetý reprezentant ČSR v hodu oštěpem PhDr. Jaroslav Halva. Klub má svoji atletickou „přípravku“, kterou vede ing. Lída Antošová společně  s ing. Evou Čechovou.

Rok 2000

je rokem velmi průměrným. Počet medailí na MČR výrazně poklesl (pouze 8 z toho 1 zlatá), družstva se nijak neprosadila, v reprezentaci pouze Erika Suchovská (Evropský pohár). Je založen Krajský atletický svaz při Zlínském kraji. Do výkonného výboru byli zvoleni z AK Zlín Ivan Hejtmánek, Oskar Opavský, Milena Opavská, předsedou je zvolen Květoslav Tichavský z AC Sl.Sl.Uh.Hradiště. Obnoven krajský přebor jednotlivců. AK Zlín pořádá oblastní kolo tzv. „Kinderolympiády“, která je celostátní atletickou akcí se zaměřením na děti 1.až  5.tříd.

Dne 21.11. t.r. zemřel Emil Zátopek, odchovanec Zlína a jeden z nejlepších atletů světa 20.st.

Rok 2001

počet medailí na MČR se zvýšil. Zejména potěšila stříbrná medaile Pavla Bureše v běhu na 60mpř. v hale v kategorii dospělých a zisk 4 zlatých medailí v dalších kategoriích. Z klubu odchází Erika Suchovská (LIAZ Jablonec). V mládežnické reprezentaci máme celkem 7 našich atletů, a to Tomaštíková, Toufar, Kulenda, Verner, Filák, Vystrčilová, Pašiaková. Lenka Tomaštíková vytvořila nový rekord ČR v hodu kladivem v kategorii juniorek. Předsedou TR se stal Dr. Jaroslav Halva.

Rok 2002

lze považovat za velmi úspěšný. V soutěžích družstev staršího žactva přivezli chlapci idívky bronzové medaile z mistrovství ČR, v soutěžích jednotlivců pak zisk 22 medailí (z toho 6 zlatých) předčil všechna očekávání. Nejúspěšnější byli Vítězslav Veselý (2 zlaté), svěřenec trenéra Halvy a Petra Borovičková (2 zlaté a 2 stříbrné), pod vedením trenéra Nožičky.

Do reprezentace ČR byli nominováni – Vítězslav Veselý (účast na MS juniorů), Jan Kalenda (účast na MS v běhu do vrchu), dále pak Borovičková, Žbel, Tomaštíková, Smolka, Filák, Juránek, Procházková, Pašiaková (trenéři Dr.Halva, Nebojsa, Nožička, Ing.Rozkošný, Skoumal, Mgr. Hála, Mgr. Ot, Utíkal, Siblík).

K významné změně dochází ve vedení klubu. Po odstupujícím předsedovi JUDr. Vránovi (1993 až 2002) se ujímá této nelehké práce dosavadní místopředseda Pavel Kovalčík. Hlavním sponzorem klubu se stává firma COMINFO a.s., Zlín.

Rok 2003

Patří mezi „dobré roky“ činnosti našeho klubu.Zisk 14ti medailí, z toho stříbrná v kategorii žen zásluhou Lenky Tomaštíkové(trenér Radomil Skoumal), je odpovídající stávajícím podmínkám v klubu. Dařilo se nám i v soutěžích družstev. V soutěžích dospělých týmů jsme patřili k lepší polovině naší skupiny I.ligy, dorostenci a žákyně starší postoupili do finále ČR a mladší žáci vedení Zdenkou Mušínskou se stali přeborníky Moravy a Slezska.ČR reprezentovali v mezistátních utkáních Filák, Kulenda, Toufar, Zeťková a na MS v běhu do vrchu Kalenda a Holec.

Ve funkci předsedy komise rozhodčích vystřídal Leopold Popelka dlouholetou předsedkyni Milenu Opavskou. Klub kromě tradičních akcí (mítink a „kotáry“) uspořádal především zásluhou trenéra Radka Skoumala I. ročník „Jarního kladivářského házení“.

Rok 2004

lze hodnotit jako průměrný. Družstva mužů i žen obhájila své pozice v I.lize, juniorky a starší žáci postoupili do finále ČR, avšak bez medailového umístění. Na mistrovství ČR jednotlivců jsme získali 12 medailí, z toho 3 zlaté. V kategorii dospělých pak bronzovou zásluhou Lenky TomaštíkovéV mladežnické reprezentaci ČR startovali Šmotek, Zeťková a Polách.

Rok 2005

patřil opět k těm lepším. Získali jsme 7 zlatých medailí, 6 stříbrných a 4 bronzové. V soutěžích družstev jsme zásluhou st.žáků získali na MČR stříbrnou medaili, družstva mužů a žen skončila v horní polovině tabulky I.ligy. Jaroslav Šmotek reprezentoval ČR na MS juniorů (štafeta 4×100 m – 7.místo), v reprezentaci mládeže pro mezistátní utkání startovali Machálek, Gorecká, Filák, Šmotek, Smrža, Polách, Stündl, Kubec a Trčala (trenéři: Nožička, Ot, Hála a Skoumal). Klub uspořádal – jako každý rok – atletický mítink „Zlín 2005“ s hlavním závodem „Velká cena města Zlína na 3kmpř.“, tradiční běh „Přes valašské kotáry“ a „Jarní kladivářské házení“.

V časovém úseku let 1993 až 2005 – patřili k hlavním oporám družstev dospělých tito naši atleti a atletky: Přibyl, Pravda, Polášek P., Malina, Sýkora, Bureš, Žák, Hubík, Záhořák P., Trňáček, Vojtek, Koňarik, Janiš, Kuneta, Burdel, Slaměna, Mensah, Genža, Staroveský L., Žbel P., Molek, Veselý, Bůžek, Toufar, Zatloukal, Šmotek, Podoba, Filák, Machálek, Hečko, Čeleďová-Vičánková, Petrová K., Komrsková, Trnková R., Baletková, Hábová, Ostravská, Kůrová,Schořová, Mráčková, Petrová Z.,  Vránová,  Tomaštíková, Mušínská, Šobáňová, Borovičková, Milošová,  Pašiaková, Zeťková, Mahdalová, Gorecká, Zemanová, Lacigová, Blažková, Kozmíková.

 Rok 2006

jsme zahájili velkým úspěchem našeho závodníka Jaroslava Šmotka.Tento sprinter pod vedením Milana Nožičky získal na MČR v hale v kategorii dospělých zlatou medaili. Dalším velkým úspěchem byla stříbrná medaile oštěpaře Vítěslava Veselého, svěřence Dr.Jaroslava Halvy. AK Zlín získal v tomto roce  celkem 17 medailí na MČR, z toho 4 zlaté žák Roman Trčala, trenér Radek Skoumal.

V mládežnické reprezentaci ČR startovali: Polách, Pašiak, Lacigová, Trčala, Smrža, Lorencová.

V soutěžích družstev žen byl dosažen pěkný úspěch postupem do kvalifikace o postup do extraligy. O umístění celkově na 11. místě v ČR se zejména zasloužily: Vičánková, Hálová, Tomaštíková, Slaničková, Blažková, Lacigová, Svozilová, Zeťková, Mańáková, Krasňanová, Vývodová, Kolářová, Kozmíková a Bobotová. Ved. družstva byl JUDr. Bohumil Vrána.

Družstvo mužů bojovalo o záchranu v I.lize, což se podařilo zejména zásluhou Tomáše Podoby, dále pak to byl Vojtek, Machálek, Pašiak, Hečko, Veselý, Filák, Trňáček, Janiš Bůžek, Slaměna a Žbel. K úspěchům patří ještě postup žákovských družstev do finále ČR.

V tomto roce zahájena spolupráce s polským klubem TS AKS Chorzów.

Nejsou však jen příjemné zprávy. Bohužel, dne 10.10.2006 zemřel ve věku 82 let po dlouhé těžké nemoci pan Jiří Ajgl. Byl výborným atletem – vytrvalcem, později skvělým funkcionářem jak v klubu, tak i v ČAS.

Rok 2007

reprezentovali ČR na MS do 17ti let Adam Pašiak a Josef Polách.Dále se v  reprezentaci ČR objevili Svozilová a Filák (do 22ti let) a již kromě výše jmenovaných ještě Lacigová (juniorka) a v žactvu Toufarová, Janeková, Henešová K. a Komrsková A. (trenéři Utíkal, Nožička, Halva, Laciga, Hála  a Ot).

V soutěžích družstev pak zlínské žákyně získali stříbrnou medailina mistrovství ČR (vedoucí Zd.Mušínská). Družstva dospělých startovala v I.lize. Mužský tým převzal Martin Janiš (2007 až 2011, v roce 2012 až 2014 společně s Dr. B.Vránou). V jednotlivcích pak klub získal 7 zlatých medailí na MČR z toho 5x Adam Pašiak(trenér Utíkal), dalšími mistry se stali Josef Polách a Toufarová Kristýna. V kategorii dospělých se prosadila a získala v běhu na 800 m stříbrnou medaili Kateřina Blažková(trenér Hála).Celkem jsme z MČR přivezli 16 medailí.

Nejhodnotnějším výkonem roku je zřejmě čas 47.91 vt. Jaroslava Filáka v běhu na 400 m.

Smutné zprávy přicházejí i v tomto roce. Dne 6.7.2007 zemřela paní Lída Ajglová  (82 let), bývalá reprezentantka ČSR ve skoku vysokém, trenérka a rozhodčí.

Rok 2008

přinesl změnu ve vedení klubu. Novým předsedou se stal bývalý sprinter (100 m – 10.6 vt,) Ing. Zdeněk Štěrba. Hlavním sponzorem klubu se stává PSK – Průmyslové stavby a konstrukce a.s. Zlín.Na MS v juniorkách reprezentovala náš klub Barbora Svozilová (trenér Halva). V mezistátních utkáních ČR startovali ze Zlína Svozilová, Pašiak, Zeťková, Toufarová, Veselý a Pallová (trenéři Halva, Utíkal, Nožička, Ot a Skoumal).

V soutěžích družstev se dařilo kolektivu žen (postup do finále o extraligu – vedoucí B.Vrána) a opět družstvu starších žaček (4.místo na MČR). Naopak družstvo mužů mělo v I.lize určité problémy a ligovou příslušnost si zachránilo až v baráži. V soutěži jednotlivců jsme tentokrát získali 14 medailí, z toho 3 zlaté (2x Pašiak – tyč a desetiboj a Pallová – koule). Nejhodnotnějšími výkony jsou bezesporu překonání pětimetrové hranice ve skoku o tyči (Adam Pašiak – 5.01 m, trenér Utíkal) a padesátimetrové hranice v hodu oštěpem (Barbora Svozilová – 50.23 m, trenér Halva).

V roce 2008 nás dne 8.7. opustil pan Jaroslav Siblík (82 let), vynikající trenér , rozhodčí a funkcionář klubu.

Rok 2009

zisk 18 medailí na MČR řadí klub mezi nejúspěšnější v republice. Zlatou získali – 3x Pallová, 2x Navrátil, 1x Pašiak a Černochová, vše mládežnické kategorie. Velmi cenná je stříbrná medailev kategorii žen Katky Hálové(roz. Blažkové). Družstva dospělých si vedla dobře v I.lize, dorostenky získaly na MČR bronzové medaile. V reprezentaci – Pašiak, Navrátil, Toufarová, Pallová, Černochová. Na MS juniorů reprezentovala Kristýna Toufarová na 100mpř. (trenér Nožička),na ME do 17ti let Adam Pašiak v desetiboji (7.místo, trenér Utíkal).

Rok 2010

medailový zisk na MČR v počtu 13 je slušný, z toho 5 zlatých (2x Černochová, 1x Lacigová, Komrsková, Lorencová). V kategorii žen pak stříbrná a bronzová, zásluhou Barbory Lacigové(trenér Laciga) v trojskoku. Družstvo žen postoupilo do extraligy(Lacigová, Tomaštíková, Lorencová, Vičánková,  Holleyová, Bytyqiová, Pallová, Kozmíková, Hálová, Přívarová, Komrsková, Bučková, Henešová B., Toufarová, Henešová K., Černochová, Polášková, Vlková, Palová, Koníčková, Čelůstková, Margolienová, Coufalíková, Floreková, Janeková, Pospíšilová, Doležalová, ved. družstva B.Vrána), bohužel družstvo mužů z I.ligy sestoupilo.

V reprezentaci startovali – EYOT 2010 (Černochová), MS juniorů (Navrátil), MU (Černochová, Pallová, Lorencová, Lacigová a Svačina).

Složení výboru: předseda Ing. Štěrba ml., JUDr. Vrána, Opavský, Opavská, Chludilová, Laciga, Mušinská, Dr.Halva, Janiš. Dozorčí rada – Ing. Štěrba st., Mgr. Vývoda, Mgr. Bárta.

Významnou událostí klubu je dokončení a předání rekonstruovaného Stadionu mládeže. Byla vybudována nová dráha (Conipur) vč. sektorů. Provedena okolní úprava. Stadion slavnostně otevřen 8.10.2010.

Rok 2011

Počet medailí klesá, celkem 11 cenných kovů. Z toho 4 zlaté – všechny získala Martina Černochová  (trenér Nožička). V reprezentaci ČR na ME juniorek Martina Černochová, v MU pak kromě Černochové dále Macháč, Pallová a Pleva.

V soutěžích družstev se mužům podařil návrat do I.ligy a družstvo žen udrželo extraligu i pro rok 2012. Hlavní opory družstev – muži: Genža, Hečko, Svačina, Jursa, Lefner, Janiš, Pavliš;

ženy: Hálová, Komrsková, Bučková, Pallová, Přívarová, Lorencová, Palová, Holleyová.

V tomto roce jsme se rozloučili s panem JUDr. Janem Haluzou. Zemřel dne 25.8.2011 ve věku 97 let. Výborný běžec středních a delších tratí, mnohonásobný mistr ČR a první trenér Emila Zátopka.

Rok 2012

stejný počet medailí na MČR jako v roce předchozím. Zlaté (4) získali junioři Patrik Macháč (dálka – H), Gabriela Pallová (koule – H, disk) a žák Petr Pleva ve skoku o tyči. Stříbrné (3) pak Kateřina Hálová v kategorii žen v běhu na 800 m – H, Patrik Macháč (dálka), Gabriela Pallová (koule) a 4 bronzové – v ženách Kateřina Hálová (400mpř.),  ve štafetě 4×400 m pak Petra Muzikantová, Michaela Palová, Nicol Janeková a Kateřina Hálová, v kat. do 22 let Gabriela Pallová (disk) a žák Tomáš Petružálek (oštěp).

V soutěžích družstev děvčata extraligu neudržela a sestoupila do I.ligy. Muži I.ligu zachránili v baráži. Oporami obou týmů byly zejména: Kateřina Hálová, Michaela Palová, Gabriela Pallová a Slovenka Luba Maníková. U mužů pak David Machálek, Jakub Genža, Jan Anděl a Martin Hečko. Mládežnická družstva žádného většího úspěchu nedosáhla.

V reprezentaci ČR startovali v MU Gabriela Pallová (do 19ti let), v žactvu pak Petr Pleva.

Složení výboru a dozorčí rady zůstalo beze změn.

Smutné zprávy se nám nevyhnuly ani v roce 2012. Rozloučili s bývalými skvělými atlety – JUDr. Štěpán Hrstka(†23.3.2012 ve věku 97 let), Jan Perek(† 26.5.2012 ve věku 83 let), Jiří Ajgl ml. († 30.10.2012 ve věku 62 let), Karel Klečka  († 6.11.2012 ve věku 76 let) a Ing. Jaroslav Novák(† 9.11.2012 ve věku 70 let). Čest jejich památce.

Rok 2013

Došlo k dalšímu podstatnému vybavení stadionu (např. kladivářská klec, překážky vč. steeplových, tyčkařské doskočiště). Na MČR jsme získali celkem 11 medailí, z toho 7 zlatých (Kateřina Hálová – 800 m, Václav Staněk – 800 m a Petr Pleva – koule, vše v hale, dále na dráze pak opět Katka Hálová v běhu na 400mpř. a třikrát Petr Pleva – koule, disk a devítiboj.

Stříbrné medaile v hale Petr Pleva ve skoku o tyči a venku Václav Staněk v běhu na 800 m a ještě jednou Petr Pleva ve skoku o tyči. Jediný bronz dovezla Gabriela Pallová ve vrhu koulí.

 Na letní olympiádě dětí v Uh.Hradišti získali naši mladí atleti celkem 6 medailí. Zlatou Václav Staněk v běhu na 1500 m, Petr Pleva ve vrhu koulí a ve štafetách 4x 60 m Petr Pleva, Lukáš Mazurek a Alexandra Rafajová. Stříbrnou medaili Petra Fráňová ve skoku vysokém a bronzovou ve skoku o tyči.

V mezistátním víceutkání žactva reprezentovali ČR Václav Staněk a Petr Pleva.

V soutěžích družstev se nejvíce dařilo st. žačkám, které ve finále ČR obsadily 9.místo a na Mistrovství Moravy a Slezska získaly bronzovou medaili. Družstvo mužů opouští I.ligu, děvčata v téže soutěži končí na 6.místě. Na Mistrovství Moravy a Slezska junioři obsadili 6.místo, juniorky 5.místo, st.žáci 6.místo, mladší žáci 7. a ml. žákyně 4.místo.

Oporami družstev dospělých byli – u mužů Jan Anděl, Jakub Genža, Štěpán Mikoška  a hostující Peter Kováč, v týmu žen pak Gabriela Pallová, Erika Lorencová a Zuzana Koudelková.

Výkonný výbor pracoval ve složení Ing. Zdeněk Štěrba (mladší) – předseda, dále Oskar Opavský, JUDr. Bohumil Vrána, Renata Chludilová, Stanislav Laciga, Zdenka Mušinská, Milena Opavská, PhDr. Jaroslav Halva a Martin Janiš. Dozorčí rada beze změn. Trenérskou radu řídil St. Laciga.

Bohužel v tomto roce opustil naše řady po krátké, těžké nemoci bývalý závodník a hlavně dlouholetý významný funkcionář (např. předseda klubu 1979 až 1984, předseda STK ČAS, místopředseda ČAS atd.), především však skvělý člověk – pan Ivan Hejtmánek. Zemřel dne 19.2.2013 ve věku 78 let.

Rok 2014

V tomto roce se konaly volby do nového výboru. Byly schváleny nové Stanovy, změnil se název klubu na Atletický klub Zlín, z.s. a došlo k důstojným oslavám 90 let od vzniku klubu, tehdy pod názvem SK Baťa Zlín. Také došlo k odtržení několika členů od stávajícího klubu a k založení klubu nového (pozn. jeho činnost v roce 2016 de facto zaniká).

V soutěžích jednotlivců získali naši atleti na Mistrovství ČR 13 medailí:

zlatá medaile(2 ks) –  v hale to byl žák Šimon Hánav běhu na 150 m  (trenér St.Laciga), na dráze pak Václav Staněkv běhu na 800 m (trenér Lubomír Heneš).

stříbrná medaile(2 ks) – obě na venkovní dráze, a to v kategorii juniorů Štěpán Mikoška v hodu oštěpem (trenér – částečně Jaroslav Halva, po jeho úmrtí pak Radek Skoumal) a druhou v desetiboji dorostu Petr Pleva (trenér Pavel Utíkal).

bronzová medaile (9 ks) –  v hale dorostenci Václav Staněk v běhu na 800 m (trenér Lubomír Heneš) a Nnamdi Okonkwo v trojskoku (trenér Stanislav Laciga). Venku pak v kategorii žen Kateřina Hálová v běhu na 400mpř. (trenér Martin Hála), v juniorkách Petra Muzikantová v běhu na 400 m (trenér Lukáš Vojtek), v dorostu Nnamdi Okonkwo v trojskoku (trenér Stanislav Laciga). V žákovské kategorii 2x Šimon Hána, a to v běhu na 150 m a ve koku dalekém (trenér Stanislav Laciga) a Tereza Hromadníková ve skoku o tyči (trenér Pavel Utíkal).

V kategorii veteránů získal 2 stříbrné medaile(koule, disk) František Uhlík.

V mládežnické reprezentaci ČR jsme měli celkem 4 zástupce, a to:  Václav Staněk, Štěpán Mikoška, Petra Muzikantová a Šimon Hána.Trenéři jmenovaných jsou Mgr. Lubomír Heneš, Radek Skoumal, Lukáš Vojtek a  Stanislav Laciga. Podrobnosti viz naše ročenka za rok 2014.

V soutěžích družstev startovalo celkem 14 týmů našeho klubu. Muži postoupili do I.ligy (hlavní opory – Tomáš Holý, Václav Staněk, Dominik Lefner a Jan Vrána). Ženy v I.lize skončily na 6.místě (hlavní opory – hostující Kristýna Hermannová a Slovenka Monika Weigertová, z našich pak Erika Lorencová a Petra Muzikantová).

Na Mistrovství Moravy a Slezska skončili junioři na 7.místě a dorostenky ještě o stupínek níže. V soutěži žactva naše starší žákyně zvítězily v Mistrovství Moravy a Slezska, postoupily do finále ČR, kde obsadily hezké 7.místo. Starším žákům se tolik nedařilo a na MMaS na zbylo až 9.místo. Mladší žáci na MMaS skončili 3. a mladší žákyně na posledním 8.místě.

V rámci kraje soutěžily také přípravky – celkem 6 družstev.

Výkonný výbor tvořili: předseda Pavel Kovalčík, další členové Lukáš Vojtek, JUDr.Bohumil Vrána, Ing. Ludmila Antošová, Stanislav Laciga, Renata Chludilová, Arnošt Hošek, Pavla Kotopulosová a Štěpán Chludil. Dozorčí rada beze změny. Pan Hošek koncem roku z výboru odstupuje.

Pokračuje spolupráce se ZŠ E.Zátopka, SG Zlín, Krajským úřadem pro Zlínský kraj a Magistrátem města Zlín. Na úseku trenérském je zapojeno celkem 27 trenérů. Sponzorsky se významně podílí GASTON s.r.o., ITC a.s. Zlín, Cominfo a.s., DMD agency s.r.o. a další.

Klub uspořádal své tradiční závody, a to mítink „Zlín 2014“ a běh Zlínem „Přes valašské kotáry“ (viz dále), Mikulášskou laťku a Dětský den s atletikou.

Naše řady opustily další významné osobnosti:

Pan Jiří Dadák ve věku 88 let (kladivář, bronzový na ME v Bruselu a 4.místo na OH v Helsinkách), pan PhDr. Jaroslav Halva ve věku 72 let (oštěpař, mistr republiky, trenér např. J.Železného a V.Veselého), Josef Staroveský(75 let, oštěpař) a Jana Skoumalová(55 let, vrhačka).

Rok 2015

    Dochází ke změně na postu předsedy klubu. Pan Kovalčík se vzdává funkce (04/2015) a na jeho místo byl zvolen pan Lukáš Vojtek. V čele trenérské rady zůstává St. Laciga, rozhodčí komisi vede pak Ing. L.Antošová.

Na MČR získali naši atleti celkem 3 zlaté(2x V.Staněk – 800 m, trenér L.Heneš a K.Hálová – rovněž 800 m, trenér M.Hála), 7 stříbrných(K.Hálová, P.Herzogová, K.Dlabajová – vše 800 m, Š.Hána –trojskok, T.Holý – trojskok, T.Hromadníková – trojskok, T.Kašpárková – tyč , trenéři M.Hála, M.Nožička, J.Mušinský, S.Laciga, P.Utíkal) a 4 bronzové(K.Hálová – 400mpř., T.Hromadníková – tyč, A.Novosad – výška a Z.Hubáčková – koule, trenéři M.Hála, P.Utíkal, M.Janiš a Š.Večerková. Celkem tedy 14 medailí.

Na Mistrovství MaS pak 16 zlatých, 22 stříbrných a 14 bronzových medailí.

V reprezentaci ČR startovali v mládežnických kategoriích Václav Staněk, Šimon Hána, Tereza Kašpárková a Tereza Hromadníková – trenéři L.Heneš, P.Utíkal a St.Laciga.

V soutěžích družstev jsme přihlásili celkem 9 družstev. Z toho muži a ženy v I.lize. Muži skončili na 7.místě a ženy pak na velmi hezkém 2.místě. Oporami byli zejména: Holý, Beníček, Staněk, Hána a Petružálek, v ženách pak z hostujících Roháčková, Šíbová a Putnová, z našich pak Hromadníková, Lorencová a Kašpárková.

Dorostenky na MMaS skončily na 5.místě.

Nejvíce se dařilo starším žákyním, které postoupily do finále ČR a skončily na velmi hezkém 4.místě. Na MMaS získal tento tým bronzovou medaili, v téže soutěži pak st.žáci 6.místo, ml.žáci 7. a ml. žákyně 8.místo. V soutěžích družstev ještě přípravky v rámci kraje bez stanovení pořadí.

AK uspořádal své tradiční závody. Velká cena Zlína se konala již po 64. Zúčastnilo se 110 závodníků, z toho několik reprezentantů ČR (např. Veleba, Olejníček, Slaninová, z Polska pak olympionička Gorzkowská a ze Slovenska Klocová).

 

Již 68.ročník slavil běh Zlínem „Přes valašské kotáry“. Celkem 232 startujících. Vítězem hlavního závodu Martin Kučera z VSK Univerzita Brno, v ženách pak Hana Homolková z TJ Nové Město na Mor.

Dalším již tradiční závodem (8.ročník) je „Mikulášská laťka“. Závod ve skoku vysokém pro místní žactvo – 108 účastníků.

I letos se uskutečnil „Dětský den“ za velkého zájmu dětí.

Dne 8.5.2015 opustil naše řady ve věku 91 let Ing. Jindřich Roudný.  Mimo jiné v roce 1950 mistr Evropy v běhu na 3000 m př., mnohonásobný reprezentant a mistr republiky, trenér a Čestný člen klubu.

Rok 2016

V tomto roce se začínají projevovat problémy minulých let. Nedávné odchody některých trenérů z klubu, nedostatečná péče o mládež, špatné zázemí, to vše i přes snahu stávajícího vedení klubu vede ke snížení počtu mládežnické základny a k poklesu výkonnosti. Klesá počet medailí. V tomto roce pouze 9 ks na MČR je velmi málo. Pozitivem jsou vybudované šatny, bohužel bez skladových prostor.

K medailistům: 1 zlatá, kterou vybojoval v kategorii dorostu Dominik Maniš v běhu na 800 m (trenér Jan Mušinský), 4 stříbrné  – dorostenka Tereza Hromadníková (hala – trojskok – trenér St.Laciga),  na dráze pak v kategorii žen Katka Hálová (400mpř. – trenér M.Hála), Tomáš Holý (22), Šimon Hána (dorost) – oba v trojskoku (trenér St.Laciga) a 4 bronzové – v hale Šimon Hána (trojskok – trenér St.Laciga) a žákyně Kateřina Dlabajová (300 m – trenér J.Mušinský).

Na dráze pak opět Šimon Hána (dálka) a Tereza Hromadníková (trojskok – oba v kategorii dorostu, trenér St.Laciga).

V mládežnické reprezentaci startovali Šimon Hána, Tereza Hromadníková (trenér St.Laciga), Dominik Maniš (trenér J.Mušinský) a Adam Novosad (trenér M.Janiš).

V soutěžích družstev muži i ženy v I.lize. Oba týmy skončily na 6.místě. K oporám patřili zejména – u mužů: Jakub Matúš (SVK), Tomáš Holý, Petr Pleva, Šimon Hána a Jakub Héža (host.), u žen pak Denisa Bučková (SVK), Tereza Hromadníková, Erika Lorencová, Petra Fráňová, Kateřina Kasalová a Zuzana Martincová.

Družstvo juniorek skončilo na MMaS na 13.místě (symbolická účast). Za to dorostenky se probojovaly na MČR, kde získaly hezké 7.místo a na MMaS pak bronzovou medaili.

Dorostenci na MMaS obsadili přijatelné 5.místo.

Ve starším žactvu ve finále MMaS pak chlapci 5.místo a děvčata 7., v mladším žactvu pak děvčata v téže soutěži pěkné 5.místo, chlapci se do finále neprobojovali. 

AK uspořádal své tradiční závody. Mítink „Zlín 2016“měl tentokráte vysokou úroveň. Startovali zde reprezentanti ČR a SR např. Viťa Veselý v hodu oštěpem, Filip Sasínek v běhu na 1.000 m, sprinteři Ján Volko, Jan Veleba, Michal Brož, Dominik Záleský, Lukáš Olejníček ve stýplu, sprinterky Barbora Procházková, Jana Slaninová, půlkařka Lenka Masná aj. Celkem startovalo 128 závodníků ze čtyř zemí.

V běhu Zlínem „Přes valašské kotáry“se představilo 249 startujících v 19ti věkových kategoriích. V hlavním závodě zvítězil Čípa Jiří z Bystré před Lukášem Kučerou z VSK Univerzita Brno. V ženách pak Veronika Siebeltová z TJ Slezan Frýdek-Místek před zlínskou Katkou Hálovou.

„Mikulášská laťka“ přivítala tentokrát 91 mladých výškařů. Nejlepšího výkonu dosáhl Adam Novosad z AK Zlín, a to 1.82 m. Kromě shora uvedených závodů uspořádal náš klub řadu dalších, zejména pro mladší žactvo a přípravku.

V letošním roce jsme se rozloučili s dalšími významnými osobnostmi zlínské atletiky.

Ve věku nedožitých 92 let zemřel dne 29.března 2016 dlouholetý člen našeho klubu, bývalý skvělý sprinter, reprezentant  a později také trenér Jaroslav  Přeček  (*20.11.1924).  Byl čestným členem AK Zlín.

Dne 6.července 2016 zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve věku nedožitých 84 let rovněž dlouholetý člen našeho atletického klubu – Radomil  Skoumal (*1.12.1932). V roce 1972 přešel ze Záhřebu do tehdejšího TJ Gottwaldov  jako vedoucí trenér TSM, v letech 1981 až 1986 v téže funkci pak v Ústí n.L. a do Zlína se vrátil v roce 1987, kde vykonával trenérskou činnost až do současnosti. 

Vychoval velké množství kvalitních závodníků a závodnic ve vrhačských disciplínách, např. vlastní děti Radomil (kladivo) a Jana (disk) a zejména Nikola Tomečková-Brejchová (oštěp). Od roku 2008 Čestným členem Atletického klubu Zlín.

Třetím v tomto smutném pořadí byl Ivan Látal(*23.12.1939), zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 4.12.2016. Běžec středních a dlouhých tratí.

Rok 2017

Ve vedoucí funkci SpS skončila Zdenka Mušinská a její post převzal Stanislav Laciga.

Podařilo se zastavit problémy minulých let, navyšují se počty dětí v přípravkách, ale výkonnostně nejde vše zlomit za tak krátkou dobu. Navíc nastal úbytek hlavních trenérů (Heneš, Hála, Michnáč). Z pohledu počtu medailí se jedná o dlouhodobě nejslabší rok. Pouhých 5 medailí, z toho 2 zlaté (K. Hálová v běhu na 800 m v hale a na dráze), 2 stříbrné (Adam Novosad ve skoku do výšky v kat. dorostu a Tomáš Sláčík ve skoku o tyči v juniorech), 1 bronzová zásluhou Terezy Kašpárkové v běhu na 400 m). Trenéři jmenovaných – M.Hála, M.Janiš, P.Utíkal a L.Vojtek.

Významného úspěchu dosáhla Kateřina Hálová, která se probojovala na ME v hale v běhu na 800 m a dále byla členkou družstva žen na ME družstev(800 m a 4×400 m). Dále vytvořila skvělý rekord klubu v běhu na 800 m časem 2:03.59 min.

V soutěžích družstev skončili muži v I.lize na 5.místě a ženysi 2.místem vybojovaly postup do baráže o extraligu. Zde sice neuspěly (7.místo), ale i tak je to velký úspěch. Mezi opory obou týmů patřily zejména hostující, a to u mužů M.Olej, u žen pak Hřivnová, Tomková, Mrňová, z našich pak T.Sláčík, A.Novosad a M.Štefka, u žen T.Hromadníková, T.Kašpárková a L.Tomaštíková.  Družstvo juniorek postoupilo do finále ČR (9.místo), ostatní týmy v rámci MMaS mimo medailové pozice.

 Z důvodu stavebních úprav Stadionu mládeže (rekonstrukce tribuny – zatím bez zastřešení) se nemohl uskutečnit mítink „Zlín 2017“. Naopak „Kotáry“měly 70.ročník, rekordní účast 298 startujících v 18ti kategoriích. V hlavních bězích zvítězili M.Kučera z VSK Univerzita Brno, v ženách Katka Hálová z AK Zlín. Jubilejní 10.ročník měla „Mikulášská laťka“ – 144 účastníků. V hlavní kategorii zvítězil A,Novosad z AK Zlín. Dále klub uspořádal již po druhé „Čokoládovou tretru“ a tradičně „Dětský den s atletikou“.

St.Laciga končí k 31.12.2017 ve funkci vedoucího trenéra SpS a na jeho místo nastupuje Šárka Večerková (dosavadní trenérka vrhů a hodů). St.Laciga od 2.1.2018 je pověřen vedením Sportovního centra mládeže v rámci zlínského kraje.

 V roce 2017 se na trenérské práci podílelo celkem 25 trenérů (z toho 14 u přípravek).

TRADIČNÍ ZÁVODY POŘÁDANÉ AK ZLÍN, z.s.

     Ve shora uvedeném textu byla letmá zmínka o tradičních závodech, které AK Zlín pořádá. Nejdelší tradici má běh„Přes valašské kotáry“.Poprvé se uskutečnil z iniciativy zlínských lyžařů 5.12.1948 jako lesní běh. Hlavním organizátorem a propagátorem byl lyžař a atlet Gustav Bělský. Na jeho počest se tento běh od roku 1993 koná jako Memoriál Gustava Bělského, od roku 2013 také jako Memoriál Ivana Hejtmánka. Za dobu trvání tohoto závodu – v roce 2018 – se konal již 70.ročník – se zde vystřídala celá plejáda vynikajících atletů, reprezentantů  naší republiky. Jmenujme např. mistr Evropy Jindřich Roudný, Bob Zháňal, Josef Podmolík, František Bartoš, bratři Klimešové, Arpád Bari, Luboš Tesáček, Michael Nejedlý, Milan Kocourek, z žen pak Marie Ingrová-Pospíšilová, Božena Sudická, Mária Havlová, polská reprezentantka Agniszka Gortel, Lenka Masná, Kateřina Hálová a řada dalších. Nejvýznamnější osobností byl však bezesporu olympijský vítěz a náš odchovanec Emil Zátopek, který se rozhodl ukončit svoji slavnou běžeckou éru vítězstvím právě na tomto závodě v roce 1957.

     Trať se v průběhu svého trvání několikrát změnila. Poslední a také zásadní změnou bylo přemístění „Kotárů“ v roce 2000 do centra města.

     Nejčastějšími vítězi v hlavním závodě mužů a žen byli:

Muži:      6x Pojezný, Zháňal                                   Ženy:  9x Stancová

             4x Gába                                                                      8x  Ingrová-Pospíšilová

             3x Roudný, Podmolík, Nebojsa, Vitner               5x  Navrátilová

       a M.Kučera                                                                      4x  Trnková, Gortel (PL)

                                                                                                  3x  Plšková, Hálová 

 

Druhým závodem s velkou tradicí je mítink na dráze pojmenovaný podle názvu našeho města a roku konání. V roce 2016 to byl mítink „Zlín 2016“(v roce 2017 se nekonal pro rekonstrukci stadionu).Hlavní disciplínou je „Velká cena města Zlína“ v běhu na 3.000mpř., která se poprvé pod tímto označením běžela v roce 1950 a v roce 2018  se uskuteční již 66.ročník.. Nejčastějším vítězem byl dlouholetý reprezentant a olympionik, Bohumír Zháňal (celkem 7x) a je také držitelem traťového rekordu časem 8:49,8 min. Neméně populární je běh dorostenců na 1.000 m – Memoriál Jaroslava Kauera. Tento závod se běžel již po 51. Součástí mítinku jsou další memoriály a „Ceny“ v různých atletických disciplínách.

O popularitě mítinku svědčí pravidelná účast našich i zahraničních špičkových závodníků. Nelze vyjmenovat všechny, tak alespoň některé: Ludvík Daněk, Imrich Bugár, Josef Plachý, Jindřich Roudný, Gejza Valent, Vítězslav Veselý, bývalý světový rekordman na 3000 m Dan Waern ze Švédska,  z Polska kladivář Marius Tomaszewski  a řada dalších. Z žen pak Helena Fibingerová, Mária Mračnová, Andrea Šuldesová, Nikola Tomečková-Brejchová, Lenka Masná, Lucie Klocová atd.

V letech 2003 až 2008 se z iniciativy trenéra Radka Skoumala jsme pořádali tzv. „Jarní kladivářské házení“. Byly to kvalitní závody o čemž svědčí např.  rekord žen 67,05 m, dosažený v roce 2006 Martinou Danišovou ze Slovenska.

Od roku 2008 se koná zásluhou zejména trenérů Pavla Utíkala a Martina Janiše tzv. „Mikulášská laťka“ve skoku vysokém. Dosavadníchdeset ročníků vykazuje velký zájem, zejména z řad mládeže 

Uvedené tradiční závody jsou podrobně zpracovány samostatně.

 

Předsedové klubu od SK Baťa Zlín k 31.12.2017

Podle zprávy Josefa Vaňhary (20 let trvání atletiky ve Zlíně) a JUDr. Štěpána Hrstky k výročí 25 let trvání klubu, z počátku funkce předsedy klubu neexistovala. Z prvních funkcionářů, kteří zabezpečovali chod klubu, nutno uvést tato jména: Josef VAŇHARA, Bohdan KUPEC (vedoucí lehkoatletického odboru, mj. správce Baťovy nemocnice), KUNST (první jednatel LA odboru) a Rudolf JURÁNEK.

První známý oficiální předseda klubu je Rudolf Juránek, a to od roku 1935. Některé publikace o zlínské atletice uvádějí, že Juránek byl předsedou v letech 1935 až 1945, ale zřejmě to není pravda. Z dalších zpráv pamětníků však vyplývá, že v letech 1937 až 1939, kdy nastává ochabnutí činnosti, se ve funkci předsedy vystřídaly další osobnosti klubu, a to Jan Brouček, Karel Bergmann a prof. Jan Beránek. Ani léta 1948 až 1958 nejsou přesně doložena.

JURÁNEK Rudolf                   – 1935 až 1936         (*11.01.1904           †18.06.1959)

BROUČEK Jan                       – 1937                        (*07.05.1902,          †14.11.1973)

BERGMANN Karel                 – 1938                        (*22.11.1911           †19.05.1986)

BERÁNEK Jan, prof.              – 1938 až 1939         (*29.05.1906           †19.07.1988)

JURÁNEK Rudolf                   – 1940 až 1945        (viz výše)

KANTŮREK Jan, Ing  .           – 1946 až 1948         (*030.5.1914,          †17.03.1963)

ČEJKA Bedřich, JUDr.            – 1949 (část.)

OPAVSKÝ Otto                       – 1949                        (*12.11.1920           †20.11.1978)

VLČEK Jaromír                       – 1950 až 1952         (*26.11.1921           †17.10.2009)

PISKA Jaroslav                      – 1952                        (*25.04.1928

 

V období  let 1953 až 1958 se bez bližších údajů ve vedení klubu vystřídali:

STRNAD František (*27.01.1924), AJGL Jiří (viz dále), PISKA Jaroslav (viz výše), PEREK Jan (*21.12.1928, † 26.5.2012).

 

PEŠAT Břetislav                    – 1959 až 1961         (*21.09.1913           †30.12.1981)

MACKŮ Vladimír                   – 1962                        (*23.01.1926           † 1987)

BRABEC Jaroslav st.             – 1963                        (*09.08.1914           †12.07.1992

AJGL Jiří st.                            – 1964 až 1966         (*01.04.1924           †10.10.2006

MACKŮ Vladimír                   – 1967                        (viz výše)

USTOHAL Jiří                          – 1968 až 1975         (*23.08.1927           †28.02.1999)          

AJGL Jiří st.                            – 1976 až 1978         (viz výše)        

HEJTMÁNEK Ivan                  – 1979 až 1984         (*18.10.1934           †19.02.2013)

SÝKORA Jaroslav, Ing.          – 1985 až 1989         (*10.03.1946

HOŠEK Arnošt                       – 1990 až 1991         (*15.06.1942

MAHOVSKÝ Jan, Ing.            – 1992                        (*23.01.1936

VRÁNA Bohumil, JUDr.         – 1993 až 2002         (*09.09.1947

KOVALČÍK Pavel                    – 2002 až 2008         (*12.11.1942

ŠTĚRBA Zdeněk, Ing.           – 2008 až 2014         (*06.05.1958

KOVALČÍK Pavel                    – 2014 až 2015         (viz výše)

VOJTEK Lukáš                       – 2015 až 2018         (*14.7.1978)

Jaké budou další roky ? Věřme, že  výkonnostní úroveň našeho klubu bude stále vysoká, že se nám podaří vychovat další vynikající reprezentanty ČR, jako tomu bylo dosud, ale hlavně si moc a moc přejeme, aby náš „atletický stánek“ byl dobudován, zejména potřebnými skladovými prostorami a zastřešením tribuny Stadionu mládeže. Zlínští atleti, trenéři, funkcionáři, rozhodčí a příznivci by si to jistě zasloužili.

 

Zpracoval: JUDr.Bohumil Vrána, AK Zlín