Historie AK Zlín

Vznik a počátek činnosti atletického klubu

S atletikou ve Zlíně se neoficiálně setkáváme již před rokem 1920, ale k přesnému datování vzniku chybí – alespoň zatím – písemné doklady. Musíme tedy vzít na vědomí ověřenou informaci, že v roce 1920 se provozuje atletika prostřednictvím cvičení v tehdejším Sokole Zlín. K založení samostatného atletického klubu, který nesl název SK Baťa Zlín a byl řádně zaregistrován u ČSAU v Praze, došlo v červnu 1924.

Z dochovaných písemností není známo, kdo byl prvním předsedou klubu, ale pravděpodobně se jednalo o B.Kupce. Naopak je nezpochybnitelné, že prvními funkcionáři byli Rudolf Juránek, Josef Vaňhara, B.Kupec, Kunst, Josef Menšík a Mikulka. Přesnější údaje o vedení klubu jsou známé až od roku 1935, kdy se stal na celých deset let předsedou klubu Rudolf Juránek .
Sportovní činnosti se tehdy věnovali převážně muži, zaměstnanci firmy Baťa.

První atletické hřiště bylo vybudováno již v roce 1927 mezi vlakovým nádražím a řekou Dřevnicí. Atleti se dočkali čtyřproudové škvárové dráhy, byla postavena zasklená tribuna a zřízeny šatny se sprchami. Atletů začalo přibývat a dostavily se první úspěchy. V roce 1928 byl Ludvík Kománek zařazen do reprezentačního družstva ČSR na skok vysoký a daleký.

Počátkem třicátých let minulého století nastává velký rozmach klubu. V roce 1932 získává klub zásluhou Ludvíka Kománka první „dospělácký“ titul ČSR, a to v trojskoku výkonem 13.34 m. Dva roky poté startují na mistrovství Evropy v italském Turinu tři naši atleti, a to Ludvík Kománek (110mpř., dálka), Karel Bergman (100 m a 200 m) a Miroslav Hruška (400 m). V tuto dobu byl vybudován nový stadion u elektrárny a v roce 1935 zde klub uspořádal prvé mistrovství Moravy. Oddíl SK Baťa Zlín se zúčastňuje také soutěže družstev a vede si úspěšně.

Ludvík Kománek byl také prvním zlínským atletem, který startoval na OH, konkrétně v roce 1936 v Berlíně (110mpř.) a prvním rekordmanem ČSR ze Zlína (1936 – trojskok 14.15 m).

Dalším rekordmanem ČSR – byť „pouze v dorostu“ se v letech 1937 a 1938 stal Jaroslav Kauer (v běhu na 1.000 m výkonem 2:40,4, v běhu na 1.200 m a 90mpř.). Oba rekordmany si připomínáme při tradičním mítinku ve Zlíně (viz dále).

Po berlínské olympiádě nastává v atletickém hnutí ochabnutí činnosti, a to nejen ve Zlíně. Přesto do našeho klubu přicházejí vynikající běžci Tomáš Šallé z Brna a Miroslav Zelenka z Prahy. Přibývají mistrovské tituly (znovu Kománek a Hošek, dále pak Hruška, Zelenka, Brouček, Kubát, Macoun, Janíček, Papežík, Kauer, Louda a Hálek).

I přes řadu problémů, které v tuto dobu v atletice jsou, zapustil tento krásný sport ve Zlíně pevné kořeny.

V roce 1940 se oddíl dostává z krize předešlých let zejména zásluhou tehdejšího předsedy Rudolfa Juránka. Sám pamětník vzniku atletického oddílu a bývalý aktivní atlet uplatnil své organizační schopnosti. Družstvo se konsoliduje a na podzim téhož roku vybojovalo dvě zdařilá utkání s Moravskou Slávií Brno a Spartou Praha.

Po rozpuštění sokolské organizace německými okupanty a zavřením vysokých škol přicházejí do klubu nové tváře (např. Čeleďa, Kužela, Kučera, Střípek, Haluza) a spolu se stávajícími zlínskými atlety (např. Šallé, Dr.Hrstka, Zelenka, Kubát, Ajgl, Písek , Klásek, Ročňák, Hadaš, Zicha aj.) získávají v roce 1941 titul okrskového přeborníka a pouze prohra o jeden bod s Moravskou Slávií Brno zabránila zisku i prvenství v lize. Tento rok byl jedním z nejúspěšnějších v dosavadní činnosti oddílu.
V témže roce byly položeny základy pro vznik ženské atletiky ve Zlíně. Byl ustaven ženský odbor, který zprvu vedla prof. Karasová.

V letech 1942 a 1943

se Zlín stává středem atletického života. Bylo uspořádáno např. trojutkání Praha-Brno-Zlín, národní štafety, mistrovství v pětiboji, vytvořeny nové čs. rekordy. Rok 1942 je významný i z hlediska světové atletiky. Na zahajovacích závodech se objevil nenápadný 19ti letý mladý muž, který vyhrál běh na 100 m za 12 vt. a byl klubem zaregistrován. Sprinter se z něj však nestal, a to je dobře. Svět by tak zřejmě přišel o nejvýznamnější postavu světové lehké atletiky, mnohonásobného světového rekordmana, čtyřnásobného olympijského vítěze, trojnásobného mistra Evropy atd. Nepochybně všichni víme, že tím závodníkem byl Emil Zátopek. Narodil se 19.9.1922 v Kopřivnici, zemřel 21.11.2000 v Praze. Jeho prvním trenérem (1942 až 1947) byl Jan Haluza, osminásobný mistr republiky.
V roce 1943 a 1944

se objevují nové naděje zlínské atletiky (např. Přeček, Fiala, Juryca, Šimek aj.), které se posléze stávají oporami týmu. Po skončení okupace v roce 1945 řada atletů ze Zlína odchází (např. Šallé, Střípek aj.). Předsednictví se ujímá ing. Jan Kantůrek. V roce 1946 Emil Zátopek a Jindřich Roudný startují na mistrovství Evropy v Oslo (1946) a spolu s Jaroslavem Přečkem reprezentují ČSR. Vlivem změny politické orientace v roce 1948 se dosavadní SK Baťa Zlín přejmenovává přechodně na Sokol Botostroj a poté na Sokol Svit Gottwaldov. V tomto období přichází do Zlína další výrazné opory, např. Kubíček, Výskala, Perek, Macků, Hilský, Peterek a spolu s Bělským, Čepem, Pojezným, Řičánkem aj. patří Zlínu v hodnocení oddílů v Československu všech kategorií druhé místo. Emil Zátopek se coby člen našeho oddílu stává olympijským vítězem v běhu na 10 km a stříbrným medailistou na 5 km, to vše v Londýně v roce 1948.

Ženská atletika pod vedením „Žanka“ Broučka byla v letech 1947 a 1948 také výrazně posílena. Přicházejí Macháčková, Kvíčerová-Ajglová a zejména Dana Ingrová – Zátopková. Posledně jmenovaná se později stala olympijskou vítězkou v hodu oštěpem (Helsinky 1952), získala stříbrnou medaili na OH v Římě (1960), je dvojnásobnou mistryní Evropy atd. Ve Zlíně působila v letech 1948 – 1949, poté přešla spolu se svým manželem do Prahy. V tu dobu se objevují ve Zlíně další talentované atletky, např. Trčková, Doležalová, Rýparová, Pravdová, Svozilová, Brychtová aj.
V roce 1946

se uskutečnil I.ročník Memoriálu Jaroslava Kauera a od roku 1948 byl poprvé uspořádán běh „Přes Valašské kotáry“, který se běhá dosud a patří mezi nejstarší běhy v republice (viz dále).

Rok 1949 nebyl atleticky nijak výjimečný. V roce 1949 startuje Emil Zátopek již za pražský ATK a krátce nato jej následovala i jeho manželka Dana Zátopková, ta však do jiného pražského atletického oddílu Bratrství Sparta.

Počátkem padesátých let se zlínští atleti stěhují na nový stadion u lázní – Stadion mládeže. Následně dochází k založení Sportovní školy mládeže, vedené prof. Mezihorákem, oddíl se rozděluje na Jiskru a Spartak, aby se zakrátko znovu sjednotil v TJ Gottwaldov.

Vynikajícího úspěchu dosáhli naši závodníci na Mistrovství Evropy v Bruselu v roce 1950. Jindřich Roudný získal zlatou medaili v běhu na 3kmpř. a Jiří Dadák bronzovou medaili v hodu kladivem. Na dalších ME v roce 1954 v Bernu úspěšně reprezentovala náš oddíl Lída Ajglová ve skoku do výšky a na ME v roce 1958 ve Stockholmu v běhu na 3kmpř. Bob Zháňal.

V roce 1950 se uskutečnil 1. ročník Velké ceny města Zlína v běhu na 3kmpř. a jeho vítězem se stal mistr Evropy Jindřich Roudný. O tradici tohoto závodu viz dále.

Oficiální mistrovství Československa v soutěžích družstev se konají od roku 1956. Naše družstva jsou pravidelnými účastníky dvou nejvyšších soutěží – blíže
viz samostatná kapitola.

Vyrůstají noví kvalitní závodníci z nichž kromě výše jmenovaných to jsou např. Krejčí, Kunst, Zajíček,Herman, Halamíček, Hejtmánek, Sukač, Kočica, Mitáš,
Břečka, Voltner, Bezouška, Vilímek, A.Pokorný, Poruba, Maniš, Latinák, Vavřík, Hanák, Hošek, Pšurný, J.Navrátil, Perek aj. Z děvčat pak např. Plšková,
Navrátilová,Hurtová, Pospíšilová, Hasalíková, Švandová, Lukášová, Hladká, Pokorná, Hutěčková, Řičánková, Novotná, Krpálková. Mezi uvedenými je třeba zvlášť
upozornit na reprezentanty a rekordmany, jakož i mistry ČSR, a to Jana Perka, Boba Zháňala, Annu Plškovou a Květu Navrátilovou.

Koncem padesátých let a počátkem let šedesátých nastupuje nová atletická generace, která se postupně výrazně prosazuje na naší atletické scéně. Jmenujme
alespoň tato jména: Jana Vítová-Ambrožová, Eliška Steuerová, Jarka Dokládalová, Dobra Žáková, Marie Brabcová-Otová, Zdeňka Omelková-Uhlíková, Marta
Olbrichová, Jarka Březíková, Marie Ingrová- Pospíšilová, Marie Slováková-Kovářová, Milena Piáčková, Emílie Fillová, u mužů pak Vladimír Horák, Karel Klečka,
Josef Staroveský, František Hnízdil, Stanislav Nebojsa, Vladimír Vejvančický, Karel Bieringer, Ivan Látal, Jiří Ot, Štefan Pačes, Jiří Jorda, bratři Řéhákové
aj. Hlavní osobností tohoto období je však výše zmíněný Bob Zháňal, účastník olympiády v roce 1960 v Římě v běhu na 3kmpř.

V padesátých létech uspořádal atletický klub řadu hodnotných závodů, z nichž zmiňuji např. již každoroční Velkou cenu v běhu na 3kmpř., mítinky s účastí
Maďarů, Švédů, Němců a Poláků, v roce 1957 poprvé atletický klub vycestoval do zahraničí, a to do polských Katovic. Byl obnoven Běh Zlínem a v tradici
pokračuje pořádáním běhu „Přes valašské kotáry“. S dosahovanými výkony souvisí také zisk medailí z Mistrovství Československa a řada překonaných národních
rekordů. Bob Zháňal obdržel titul „Zasloužilý mistr sportu“ a tituly „Mistrů sportu“ získali Lída Ajglová, Jiří Dadák, Jan Perek a in memoriam Jaroslav
Kauer. Čestná vyznamenání obdrželi také další činovníci klubu – Jan Brouček, František Strnad, Jiří Ajgl a Dr Štěpán Hrstka. V roce 1960 družstvo žen
vybojovalo postup do I.ligy – nejvyšší soutěž.

V polovině šedesátých let se výrazně prosazují dorostenecká družstva. Děvčata pod vedením manželů Dočkalových, dorostenci pak s Pešákem a Vavrušou dosahují
výborných výsledků nejen
v soutěžích družstev (4 mistrovské tituly a další skvělá umístění), ale také v jednotlivcích (např. Žáková, Ingrová, Březíková, Slováková, Brabcová,
Olbrichová, Goliáš, Zbranek, Žmolík). Družstvo žen po sestupu v roce 1962 do II.ligy, postoupilo v roce 1965 opět do nejvyšší soutěže a v dalších zažívalo
největší úspěchy ve své historii.

Jedním z nejúspěšnějších ročníků v historii našeho klubu byl rok 1967. Kromě řady titulů a
překonaných čsl.rekordů jsme byli vyhodnoceni nejlepším oddílem ČSSR. Zvláštností na tom je, že se tak stalo poprvé, co zvítězil civilní klub.
V roce 1966

přichází do Zlína výrazně talentovaná Helena Fibingerová, což prokázala v letech následných, byť už v dresu Vítkovic. Mistryně světa, olympijská
medailistka, sedminásobná mistryně Evropy v hala, světová rekordmanka atd., vše ve vrhu koulí. Z tehdejší generace se na republikové úrovni prosadili např.
T.Staroveský, M.Borský, J.Ajgl ml., K.Baďura, K.Málek, L.Písek, Lhotský, J.Novák, Z.Zbranek, P.Mojžíš, M.Hála, J.Hovorka, J.Sýkora, F.Uhlík, M.Ohnút,
P.Hanáček, J.Vítek, P.Kovalčík (současný předseda klubu), J.Pospíšil, P.Macek, M..Belhová, Navrátilová, Svobodová, Brázdilová, Pazderová, Radvanová,
Vyskočilová, Hofrová, Šťastová aj.

Za vynikající výsledky jsou jmenovány mistryněmi sportu Milena Piáčková, Marta Olbrichová, Miroslava Březíková, Marie Otová a Emílie Horáková-Filová, Marie
Ingrová-Pospíšilová a Dobroslava Žáková.
V roce 1969

jsou při 1.ZŠ ve Zlíně založeny sportovní třídy, které jsou a zejména v minulosti byly hlavní zásobárnou talentovaných závodníků a závodnic. Ve
funkci ředitele dlouhodobě působil bývalý výborný štrekař Mgr. František Hnízdil. Ve funkci trenéra z povolání mj. pracovala řadu let bývalá atletka Zdena
Uhlíkovou. Nyní tuto funkci zastává rovněž bývalá vynikající atletka Zdena Mušínská.

V témže roce dochází k ustavení nových atletických orgánů všech stupňů. Předsedou Krajského svazu atletiky se stává Jiří Ustohal, členem pléna ČAS Ivan
Hejtmánek a do předsednictva ČAS je zvolen Jiří Ajgl.
Rok 1971

je významný zejména tím, že družstvo žen – tehdy pravidelný účastník nejvyšší soutěže družstev – dosáhlo dosavadního největšího úspěchu, a to
stříbrnou medaili. Připomeňme si, kdo se na tomto úspěchu podílel. Vedoucím družstva byl Jaroslav Navrátil a v týmu měl tyto závodnice: Olbrichová,
Březíková, Brabcová-Otová, Ingrová-Pospíšilová, Filová-Horáková, Svobodová-Lígrová, Piáčková, Šťastová, Novotná, Hofrová, Králíková, Selingerová, Písková,
Vájová, Siblíková-Antošová, Tomická, Válková, Navrátilová, Řičánková, Fleischmannová, Kolářová, Novotná. Odchodem nejlepších atletek do jiných klubů znamená
následný sestup družstva žen do nižší soutěže. Z klubu odchází z rodinných důvodů trenéři Václav Pešák a Pavel Čechák a v roce 1972 naopak přichází trenér
Radek Skoumal.

Družstvo mužů mělo v roce 1973 velmi blízko k postupu do I.ligy (tehdy nejvyšší soutěže). V kvalifikaci 3.místo však na účast mezi nejlepšími nestačilo, ale
i tak se jednalo o jeden z největších úspěchů družstva v historii. Z jednotlivců vynikli zejména Pospíšil, Zd. Urbanovským, Málek, Ajgl, Borský, Hnízdil,
Vítek, Nebojsa, Mojžíš, Uhlík, Baďura, Staroveský T., Záhořák M.,Hanáček, Hovorka, Horák, aj.
V roce 1975

jsou ustaveny jednak treningové středisko mládeže, které vede Radek Skoumal a jednak středisko vrcholového sportu v čele s Ivanem Adámkem.
Činnost SVS ve Zlíně byla brzy z nevysvětlených důvodů zastavena a trenér Adámek ze Zlína odchází.

Družstvo žen v roce 1977 znovu postoupilo mezi nejlepší, v soutěži pobylo pouze jednu sezónu a od té doby se účast v extralize vybojovat nepodařilo, pouze
třikrát bojovalo v kvalifikaci o postup (1987, 1994, 1995), ale bez úspěchu.. O postup v roce 1977 se zasloužily zejména Kubáčová-
Mušínská, Slováčková, Hyánková-Chwaszczová, Stancová, Javorová, Belhová, Žůrková, Siblíková, Skoumalová.

V témže roce postoupilo družstvo mužů z II.do I.ligy, kam rok předtím sestoupilo. K oporám patřili zejména Pešat P., Čermák, Bobál L., Matušek, Šmarda, bří
Klimešové, Hála, Málek, Baďura, Zábojník M., Staroveský T.
Léta následující jsou spíše průměrná, ale radost nám dělá nastupující generace nových závodníků. V roce 1981 přebírá TSM po Radku Skoumalovi mladý trenér a
ještě aktivní závodník Lubomír Heneš, který současně vede i družstvo mužů. Dochází i k dalším změnám. K družstvu žen přichází Milan Neoral a po třech letech,

v roce 1984

přebírá družstvo Dr. Bohumil Vrána. Od téhož roku nastává změna i ve vedení družstva mužů, které několik dalších let vede Pavel Kovalčík. Ke
změně dochází také na hlavním postu klubu. Dlouholetého předsedu Ivana Hejtmánka střídá v roce 1985 Ing.Jaroslav Sýkora.
V roce 1984

družstvo žen sestupuje do tehdejší třetí nejvyšší soutěže. (krajský přebor), aby ihned v příštím roce vybojovalo postup zpět do I.NL. O tento
úspěch se zasloužily zejména: Hladká, Chwaszczová, Mušínská, Prachařová, Podroužková, Šilhavíková, Pavlíková, Svobodová, Stancová a řada dalších vč.
hostující Márii Havlové. Ta v roce 1986 přestupuje do Zlína a po delší době získává pro náš klub „velkou“ medaili (bronzovou) v běhu na 800 m v kategorii žen
a stává se výraznou oporou tohoto kolektivu.

K oporám družstva mužů patří v tomto časovém úseku činnosti zejména Heneš, Váňa, Soviš, Postava, Bobál P., Hrabal, Iház, Lízal, Mičák, Havel, Smejkal,
Chládek, Filák, Urbanovský Zd., Kubišta, Nožička, Šiška, Horák, Slaměna P., Talaš, Bari, Jelínek, Záhořák, Bureš, Tkadlčík, Hubík, Hanák, v ženách pak kromě
výše uvedených Kunovská, Žárská, Janotová, Julinová, Elšíková, Kydalová, Kamenářová, Straková, Záhorová, Vodáková, Večerková, Nováková, Hábová, Čaňková,
Paprskářová, Tomečková, Trnková, Mráčková, Čeleďová aj.
V roce 1990

se klub přejmenovává na SK Zlín, předsedou se stává Arnošt Hošek. Následující rok se název klubu opět mění – tentokrát na AC ALFA Zlín. V roce
1992 je novým předsedou klubu Ing. Jan Mahovský.
V roce 1987

družstvo žen postupuje do kvalifikačních bojů o nejvyšší soutěž. V silné konkurenci osmi účastníků končí na hezkém 4.místě, avšak bez nároku na
postup. Šárka Nováková je vyhlášena nejlepší juniorkou v Československu a reprezentuje naši republiku v mezistátním utkání. Pokračuje pravidelné dvojutkání
dorosteneckých družstev s maďarským Veszprémem.
Rok 1989

je ve znamení Blanky Hladké. Na mistrovství ČSSR získává zlatou medaili v běhu na 100mpř. a stříbrnou v běhu na 60mpř. v hale. Na mistrovství ČSR
pak dvě zlaté, a to v běhu na 50mpř. v hale a 100mpř., vše v kategorii žen. Rovněž reprezentuje naši republiku. Rok poté získává
„dospělou“ medaili „na ČSSR“ v hale další překážkářka Hanka Večerková, a to bronzovou. Na mistrovství ČSR „stříbrnou“, rovněž v kategorii žen a rovněž v
hale. Blanka Hladká – Henešová startuje v roce 1990 za tým Vítkovic.
Rok 1991

přinesl našemu klubu další úspěchy prostřednictvím Blanky Henešové, která opět závodí ve Zlíně, za AC ALFA Zlín. V hale získává zlaté medaile jak na
mistrovství ČSFR, tak i ČR, reprezentuje ČSFR na mistrovství světa v Seville v hale v běhu na 60mpř.
Bohužel, jmenovaná závodnice je v témže roce diskvalifikovaná za doping a končí s aktivní činností.

Úspěchy začíná sbírat mezi dospělými také Nikola Tomečková – stříbrná v hodu oštěpem na mistrovství ČSFR. Hanka Večerková získává bronzovou medaili na ČR v
běhu na 100mpř. Družstvo mužů na jeden rok přebírá Petr Gybas.
V dalším roce (1992)

navazuje na medailové úspěchy Zdenka Mušínská. Vybojovala dvě stříbrné medaile (ČSFR a ČR v hale), dvě bronzové v běhu na 100 m (ČSFR,
ČR). Nikola Tomečková přidává rovněž dvě medaile, a to bronzovou (ČSFR) a zlatou (ČR) v hodu oštěpem. Další bronzovou pak Olga Čaňková v běhu na 200 m žen
(ČR). Trenéry těchto úspěšných závodnic byli – Lubomír Heneš, Radomil Skoumal, Jan Mušínský a Milan Nožička. Dochází opět ke změně ve vedení družstva mužů.
Tým převzal pouze na jeden rok MUDr. Pavel Novosad. Družstvo skončilo na posledním místě a pouze reorganizace soutěží zachránila náš tým od sestupu do
II.ligy.
Rok 1993

je ve znamení vzniku České republiky. Naše družstva dospělých startují v I.NL. Ženy se zachraňují jen díky většímu množství pomocných bodů.
Předsedou klubu se stal JUDr.Bohumil Vrána. Klub v kategorii dospělých v soutěži jednotlivců nedosáhl žádného většího úspěchu, žádný náš atlet se
neprobojoval do reprezentace ČR, dařilo se však mládežnickým kolektivům, které z MČR přivezli dvě medaile (dorostenci stříbrnou a st.žáci bronzovou medaili).
Mužský tým převzal Ing. Karel Rozkošný.
V roce 1994

se začínají výrazněji prosazovat mladí atleti a atletky. Na mistrovství ČR jednotlivců získávají 14 medailí, z toho 3 zlaté. Dařilo se nám i v
soutěžích družstev. Muži obsadili 3.místo v I.lize, ženy postoupily do kvalifikace o extraligu (4.místo) a mládežnická družstva opět vezou dvě medaile z MČR
(dorostenky a žákyně st. – bronzová medaile). V reprezentaci startují 4 naši atleti a atletky (Komrsková, Čeleďová, Trňáček a Žák), klub pokračuje v
mezinárodním styku, oslavil také 70 let své existence a mění svůj název na AK Zlín. Bohužel se nám nevyhnuly ani smutné události. Ve věku 85 let zemřel
Ludvík Kománek a ve věku pouhých 64 let Bořivoj Pojezný, oba bývalí reprezentanti ČSR.

Vzestupný trend nastupující generace se projevuje i v následujícím roce. Naši mladí atleti a atletky vybojovali na MČR jednotlivců 15 medailí, z toho 6
zlatých. V reprezentaci máme 2 atletky (Čeleďová a Ostravská), zejména se prosazuje Monika Čeleďová. V soutěžích družstev dospělých se střídá radost se
smutkem. Ženy postoupily do kvalifikace o postup do extraligy, avšak muži z I.ligy sestupují. Z rozhodnutí ČAS se budují v ČR centra atletické mládeže. Jedno
z těchto „center“, tzv. CTM je zřízeno ve Zlíně. Jeho prvním vedoucím se stal Ing. Karel Rozkošný.
Rok 1996

přinesl dlouho nevídanou žeň medailí na MČR jednotlivců, celkem 23, z toho 6 zlatých. Žádná medaile však není v kategorii dospělých. V reprezentaci
máme tři zástupce (Burdel, Kůrová, Ostravská), pokračuje spolupráce s maďarským Veszprémem a nově začíná spolupráce se Slávií Žilina. V soutěžích družstev
tentokrát nemáme žádný větší úspěch, tým mužů stále setrvává ve II.lize.

Klub uspořádal kromě tradičních závodů a soutěží družstev také Mistrovství Moravy a Slezska staršího žactva jednotlivců.

Rozloučili jsme se s dalšími známými atlety minulosti, a to s Františkem Kubíčkem a Annou Vyoralovou.

V následujícím roce 1997 družstvo mužů konečně opět postoupilo do I.ligy, druhé nejvyšší soutěže v ČSR a ženám těsně unikl postup do kvalifikace o extraligu.
Po pěti letech se AK Zlín mohl opět radovat ze zisku zlaté medaile v kategorii dospělých. Zasloužila se o ní Erika Suchovská, která do našeho klubu
přestoupila z ACP Brno, a to v běhu na 200 m v hale. Celkem v tomto roce jsme získali 16 medailí z toho 7 zlatých.

Erika Suchovská reprezentovala ČR na mistrovství světa v hale v běhu na 200 m a v mezistátním utkání. Jejím trenérem je Milan Nožička. Z mladých závodníků
oblékli reprezentační dres Genža a Schořová.

Ke změně dochází ve funkci předsedy trenérské rady a vedoucího CTM. Pro pracovní zaneprázdnění uvolňuje Ing. Rozkošný tyto funkce ve prospěch dlouholetého
trenéra Jaroslav Siblíka resp. Milana Nožičku. Klub uspořádal „Novoroční běh“ městem Zlínem a v závěru roku pak již 50.ročník běhu „Přes valašské kotáry“ za
účasti manželů Dany a Emila Zátopkových a dalších významných hostů.
Rok 1998

v soutěžích družstev žádné větší úspěchy nepřinesl, zato v soutěžích jednotlivců jsme o sobě dali opět výrazně vědět. V kategorii dospělých jsme na
MČR získali 3 medaile (zlatou – Erika Suchovská v běhu na 100 m, stříbrnou Pavel Bureš v běhu na 110mpř. a bronzovou Lenka Ostravská v běhu na 200 m), celkem
pak 16 medailí.

Erika Suchovská reprezentovala naši republiku na mistrovství Evropy v hale (8.místo v běhu na 200 m), v Evropském poháru družstev (1.místo na 200 m časem
22.95 vt.), Pavel Bureš v mezistátním víceutkání (4.na 110mpř.), dále pak Lenka Ostravská (MU juniorek) a Jakub Genža (MU juniorů) a v žákovské kategorii
Antoš, Borovičková a Horynová).

Předsedou komise rozhodčích ve VV ČAS se stal náš dlouholetý člen Oskar Opavský.
Další rok (1999)

byl v soutěžích jednotlivců na MČR dospělých opět velmi úspěšný. Erika Suchovská vybojovala dvě zlaté medaile (200 m v hale a 100 m venku),
Pavel Trňáček byl stříbrný v přespolním běhu a bronzovou medaili přidal Pavel Bureš (110mpř.). Celkový zisk 16 medailí.

V reprezentaci máme 6 našich atletů a atletek, z toho Erika Suchovská startuje na MS v hale v běhu na 200 m, v Evropském poháru družstev a v mezistátním
víceutkání. Pavel Bureš a Pavel Trňáček reprezentují ČR rovněž v mezistátním utkání, dále pak z žactva Járová, Borovičková a Pálka.

Od 1.9.1999 je oficiálně obnovena činnost sportovních tříd při 1.ZŠ ve Zlíně. Prvním trenérem se stal Jan Mušínský, od 1.3.2001 převzala tuto funkci Zdeňka
Mušínská. Při Gymnaziu a SPŠ chemické ve Zlíně byla nově zřízena sportovní třída. Vedením přípravy byl pověřen bývalý dlouholetý reprezentant ČSR v hodu
oštěpem Dr. Jaroslav Halva. Klub má svoji atletickou „přípravku“, kterou vede ing. Lída Antošová společně s ing. Evou Čechovou.
Přelom tisíciletí – rok 2000

– je rokem velmi průměrným. Počet medailí na MČR výrazně poklesl (pouze 8 z toho 1 zlatá), družstva se nijak neprosadila, v
reprezentaci pouze Erika Suchovská (Evropský pohár). Je založen Krajský atletický svaz při Zlínském kraji. Do výkonného výboru byli zvoleni z AK Zlín Ivan
Hejtmánek, Oskar Opavský, Milena Opavská, předsedou je zvolen Květoslav Tichavský z AC Sl.Sl.Uh.Hradiště. Obnoven krajský přebor jednotlivců. AK Zlín pořádá
oblastní kolo tzv. „Kinderolympiády“, která je celostátní atletickou akcí se zaměřením na děti 1.až 5.tříd.
V roce 2001

se počet medailí na MČR opět zvýšil. Zejména potěšila stříbrná medaile Pavla Bureše v běhu na 60mpř. v hale v kategorii dospělých a zisk 4
zlatých medailí v dalších kategoriích. Z klubu odchází Erika Suchovská (LIAZ Jablonec). V mládežnické reprezentaci máme celkem 7 našich atletů, a to
Tomaštíková, Toufar, Kulenda, Verner, Filák, Vystrčilová, Pašiaková. Lenka Tomaštíková vytvořila nový rekord ČR v hodu kladivem v kategorii juniorek.
Předsedou TR se stal Dr. Jaroslav Halva.
Rok 2002

lze považovat za velmi úspěšný. V soutěžích družstev staršího žactva přivezli chlapci i dívky bronzové medaile z mistrovství ČR, v soutěžích
jednotlivců pak zisk 22 medailí (z toho 6 zlatých) předčil všechna očekávání. Nejúspěšnější byli Vítězslav Veselý (2 zlaté), svěřenec trenéra Halvy a Petra
Borovičková (2 zlaté a 2 stříbrné), pod vedením trenéra Nožičky.

Do reprezentace ČR byli nominováni – Vítězslav Veselý (účast na MS juniorů), Jan Kalenda (účast na MS v běhu do vrchu), dále pak Borovičková, Žbel,
Tomaštíková, Smolka, Filák, Juránek, Procházková, Pašiaková (trenéři Dr.Halva, Nebojsa, Nožička, Ing.Rozkošný, Skoumal, Mgr. Hála, Mgr. Ot, Utíkal, Siblík).

K významné změně dochází ve vedení klubu. Po odstupujícím předsedovi JUDr. Vránovi se ujímá této nelehké práce dosavadní místopředseda Pavel Kovalčík.
Hlavním sponzorem klubu se stává firma COMINFO a.s., Zlín.

Mezi dobré roky činnosti našeho klubu patří nepochybně rok 2003. Zisk 14ti medailí, z toho stříbrná v kategorii žen zásluhou Lenky Tomaštíkové (trenér
Radomil Skoumal), je odpovídající stávajícím podmínkám v klubu. Dařilo se nám i v soutěžích družstev. V soutěžích dospělých týmů jsme patřili k lepší
polovině naší skupiny I.ligy, dorostenci a žákyně starší postoupili do finále ČR a mladší žáci vedení Zdenkou Mušínskou se stali přeborníky Moravy a Slezska.
ČR reprezentovali v mezistátních utkáních Filák, Kulenda, Toufar, Zeťková a na MS v běhu do vrchu Kalenda a Holec.
Ve funkci předsedy komise rozhodčích vystřídal Leopold Popelka dlouholetou předsedkyni Milenu Opavskou. Klub kromě tradičních akcí (mítink a „kotáry“)
uspořádal především zásluhou trenéra Radka Skoumala I. ročník „Jarního kladivářského házení“.
Rok 2004

lze hodnotit jako průměrný. Družstva mužů i žen obhájila své pozice v I.lize, juniorky a starší žáci postoupili do finále ČR, avšak bez medailového
umístění. Na mistrovství ČR jednotlivců jsme získali 12 medailí, z toho 3 zlaté. V kategorii dospělých pak bronzovou zásluhou Lenky Tomaštíkové. V
mladežnické reprezentaci ČR startovali Šmotek, Zeťková a Polách..
Následující rok – 2005

– patřil opět k těm lepším. Získali jsme 7 zlatých medailí, 6 stříbrných a 4 bronzové. V soutěžích družstev jsme zásluhou st.žáků
získali na MČR stříbrnou medaili, družstva mužů a žen skončila v horní polovině tabulky I.ligy. Jaroslav Šmotek reprezentoval ČR na MS juniorů (štafeta 4×100
m – 7.místo), v reprezentaci mládeže pro mezistátní utkání startovali Machálek, Gorecká, Filák, Šmotek, Smrža, Polách, Stündl, Kubec a Trčala (trenéři:
Nožička, Ot, Hála a Skoumal). Klub uspořádal – jako každý rok – atletický mítink „Zlín 2005“ s hlavním závodem „Velká cena města Zlína na 3kmpř.“, tradiční
běh „Přes valašské kotáry“ a „Jarní kladivářské házení“.

V časovém úseku let 1993 až 2005 – patřili, příp. stále patří k hlavním oporám družstev dospělých tito naši atleti a atletky: Přibyl, Pravda, Polášek P.,
Malina, Sýkora, Bureš, Žák, Hubík, Záhořák P., Trňáček, Vojtek, Koňarik, Janiš, Kuneta, Burdel, Slaměna, Mensah, Genža, Staroveský L., Žbel P., Molek,
Veselý, Bůžek, Toufar, Zatloukal, Šmotek, Podoba, Filák, Machálek, Hečko, Čeleďová-Vičánková, Petrová K., Komrsková, Trnková R., Baletková, Hábová,
Ostravská, Kůrová, Schořová, Mráčková, Petrová Z., Vránová, Tomaštíková, Mušínská, Šobáňová, Borovičková, Milošová, Pašiaková, Zeťková, Mahdalová,
Gorecká, Zemanová, Lacigová, Blažková, Kozmíková.
Rok 2006

jsme zahájili velkým úspěchem našeho závodníka Jaroslava Šmotka. Tento sprinter pod vedením Milana Nožičky získal na MČR v hale v kategorii
dospělých zlatou medaili. Dalším velkým úspěchem byla stříbrná medaile oštěpaře Vítěslava Veselého, svěřence Dr.Jaroslava Halvy. AK Zlín získal v tomto roce
celkem 17 medailí na MČR, z toho 4 zlaté žák Roman Trčala, trenér Radek Skoumal.

V mládežnické reprezentaci ČR startovali: Polách, Pašiak, Lacigová, Trčala, Smrža, Lorencová.

V soutěžích družstev žen byl dosažen vynikající úspěch postupem do kvalifikace o postup do extraligy. O umístění celkově na 11. místě v ČR se zejména
zasloužily: Vičánková, Hálová, Tomaštíková, Slaničková, Blažková, Lacigová, Svozilová, Zeťková, Mańáková, Krasňanová, Vývodová, Kolářová, Kozmíková a
Bobotová. Ved. družstva byl JUDr. Bohumil Vrána.
Družstvo mužů bojovalo o záchranu v I.lize, což se podařilo zejména zásluhou Tomáše Podoby, dále pak to byl Vojtek, Machálek, Pašiak, Hečko, Veselý, Filák,
Trňáček, Janiš Bůžek, Slaměna a Žbel. K úspěchům patří ještě postup žákovských družstev do finále ČR.

Nejsou však jen příjemné zprávy. Bohužel, dne 10.10.2006 zemřel ve věku 82 let po dlouhé těžké nemoci pan Jiří Ajgl. Byl výborným atletem – vytrvalcem,
později skvělým funkcionářem jak v klubu, tak i v ČAS. Čest jeho památce
Ve shora uvedeném textu byla letmá zmínka o tradičních závodech, které AK Zlín pořádá. Nejdelší tradici má běh „Přes valašské kotáry“. Poprvé se uskutečnil z
iniciativy zlínských lyžařů 5.12.1948 jako lesní běh. Hlavním organizátorem a propagátorem byl lyžař a atlet Gustav Bělský. Na jeho počest se tento běh od
roku 1993 koná jako Memoriál Gustava Bělského. Za dobu trvání tohoto závodu – v roce 2007 se bude konat již 60.ročník – se zde vystřídala celá plejáda
vynikajících atletů, reprezentantů naší republiky. Jmenujme např. mistr Evropy Jindřich Roudný, Bob Zháňal, Josef Podmolík, František Bartoš, bratři
Klimešové, Arpád Bari, Luboš Tesáček, Michael Nejedlý, z žen pak Marie Ingrová-Pospíšilová, Božena Sudická, Mária Havlová a řada dalších. Nejvýznamnější
osobností byl však bezesporu olympijský vítěz a náš odchovanec Emil Zátopek, který se rozhodl ukončit svoji slavnou běžeckou éru vítězstvím právě na tomto
závodě v roce 1957.

Trať se v průběhu svého trvání několikrát změnila. Poslední a také zásadní změnou bylo přemístění „Kotárů“ v roce 2000 do centra města.
Nejčastějšími vítězi v hlavním závodě mužů a žen byli:
Muži: 6x Pojezný, Zháňal
4x Gába
3x Roudný, Podmolík, Nebojsa

Ženy: 9x Stancová
8x Ingrová-Pospíšilová
5x Navrátilová
4x Trnková
3x Plšková

Druhým závodem s velkou tradicí je mítink na dráze pojmenovaný podle názvu našeho města a roku konání. V letošním roce to tedy bude mítink „Zlín 2007“.
Hlavní disciplínou je „Velká cena města Zlína“ v běhu na 3.000mpř., která se poprvé pod tímto označením běžela v roce 1950 a letos se uskuteční již
56.ročník.. Nejčastějším vítězem byl dlouholetý reprezentant a olympionik Bohumír Zháňal (celkem 7x) a je také držitelem traťového rekordu časem 8:49,8 min.
Neméně populární je běh dorostenců na 1.000 m – Memoriál Jaroslava Kauera. Tento závod se běžel již po 41. Součástí mítinku jsou dále „Memoriál Jana Broučka“
ve vrhačských disciplínách, „Memoriál Ludvíka Kománka“ ve skoku dalekém mužů, „Memoriál Karla Řeháka“ na 100 m mužů a řada dalších „Cen“
v různých atletických disciplínách.

O popularitě mítinku svědčí pravidelná účast našich i zahraničních špičkových závodníků. Nelze vyjmenovat všechny, tak alespoň některé: Ludvík Daněk, Imrich
Bugár, Josef Plachý, Jindřich Roudný, Gejza Valent, bývalý světový rekordman na 3000 m Dan Waern ze Švédska, z Polska kladivář Marius Tomaszewski a řada
dalších. Z žen pak Helena Fibingerová, Mária Mračnová, Andrea Šuldesová, Nikola Tomečková-Brejchová atd.

Teprve nedávno z iniciativy trenéra Radka Skoumala pořádá náš klub tzv. „Jarní kladivářské házení“. Dosud se konaly 4 ročníky a jejich úroveň, zejména díky
kladivářům ze Slovenska, je velmi dobrá. Rekord žen 67,05 m, dosažený v roce 2006 Martinou Danišovou ze Slovenska snese nejpřísnější měřítko.

Uvedené tradiční závody jsou podrobně zpracovány samostatně.

Jaké budou další roky ? Věřme, že výkonnostní úroveň našeho klubu bude stále vysoká, že se nám podaří vychovat další vynikající reprezentanty ČR, jako tomu
bylo dosud, ale hlavně si moc a moc přejeme, aby náš „atletický stánek“ získal dráhu s umělým povrchem, nové šatny a další nezbytné zázemí, které k činnosti
neodmyslitelně patří. Zlínští atleti, trenéři, funkcionáři, rozhodčí a příznivci by si to jistě zasloužili.
Výbor AK Zlín k 31.3.2007
Pavel Kovalčík – předseda klubu
JUDr. Bohumil Vrána a Ing. Karel Rozkošný, místopředsedové klubu
Jindřiška Opavská – hospodářka klubu
Ivan Hejtmánek, Ing.Lída Antošová, Zdeňka Mušínská, Martin Janiš a Lukáš Vojtek – členové výboru
Trenérská rada k 31.3.2007
Zdeňka Mušínská, předseda TR,
PhDr. Jaroslav Halva, Ing. Karel Rozkošný, Mgr. Jiří Ot, Milan Nožička, Radomil Skoumal, Pavel Utíkal, Stanislav Laciga, Mgr. Martin Hála, Ing. Lída
Antošová, MUDr. Zbyněk Pospíšil, Ing. Eva Čechová, Stanislav Nebojsa, Ing. Vladimír Lang a Lukáš Vojtek.
Zpracoval: JUDr.Bohumil Vrána, duben 2007

Více informací: http://www.akzlin.cz/historie/#ixzz31aQMvoWB