Zemřel Ing. Jan Mahovský

Dne 12.října 2021 zemřel ve věku nedožitých 86 let dlouholetý člen Atletického klubu Zlín pan Ing. Jan M a h o v s k ý .

V klubu působil od roku 1960 nejprve jako aktivní závodník ve skoku o tyči (os.rekord 3.95 m z roku 1961), poté jako úspěšný trenér a rozhodčí. S atletikou začínal v Humpolci, postupně působil ve Spartaku Třebíč a ve Spartaku Praha Sokolovo.
Ve Zlíně se věnoval především mladým tyčkařům, se kterými dosáhl celou řadu úspěchů na MČR (např. Hrabal, Tkadlčík, Mičák, Pravda aj.).
V roce 1992 zastával v tehdejším AC Alfa Zlín také funkci předsedy klubu. Čestným členem AK Zlín byl od roku 2012.

Čest jeho památce.

print