Dětský den s atletikou 2023

Atletický klub Zlín jako každoročně pořádá pro širokou dětskou sportovní veřejnost Dětský den s atletikou, který se koná dne 11. 9. 2023 v 16.00 hod. na Stadionu mládeže ve Zlíně.

Je určen pro věkové kategorie 6 – 12 let. Děti si vyzkouší své atletické dovednosti – běh na 60 m, skok do dálky a hod míčkem. Každé dítě bude absolvovat po prezentaci postupně všechny disciplíny, kde mu zaznamenají na jeho startovní lístek výkony. Po změření všech disciplín dítě obdrží pamětní list se svými dosaženými výkony a drobnou sladkost.

Atletický klub Zlín má ve svých atletických přípravkách více jak 150 malých atletů. Děti trénují pod vedením zkušených trenérů. V případě zájmu o atletiku si mohou rodiče u prezentace vyzvednout kontakty na naše trenéry přípravek, na kterých se v průběhu měsíce září osobně telefonicky dohodnou na případném přihlášení svého dítěte.

Zveme všechny děti, které rády sportují, aby se za námi přišly podívat na Stadion mládeže a strávili   s námi hezké sportovní odpoledne. Těšíme se na všechny děti i jejich rodiče.

 

 

Za AK Zlín

Pavla Kotopulosová

print