POZVÁNKA na valnou hromadu

Vážení přátelé zlínské atletiky, členové klubu,

dovolte mi, abych Vás jménem výboru Atletického klubu Zlín, z.s. pozval k účasti na Valné hromadě klubu, která se koná ve čtvrtek dne 21.3.2024 v 17,00 hod. v restauraci Bohemia, hotel Zlín (3.patro).

(Týká se všech členů klubu, kteří ke dni konání VH dosáhli nejméně 18ti let věku).

Program Valné hromady AK Zlín, z.s.

 1.  zahájení
 2.  schválení programu VH
 3.  volba mandátové a návrhové komise
 4.  zpráva mandátové komise
 5. zpráva o činnosti AK Zlín za rok 2023
 6. zpráva o hospodaření za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024
 7.  zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2023
 8.  přijetí nových Čestných členů
 9.  vyhodnocení nejlepších atletů AK Zlín za rok 2023
 10.  návrh usnesení VH
 11.  diskuse
 12.  schválení usnesení VH
 13.  závěr, pohoštění

Ve Zlíně dne 12.2.2024

                                                                                                          Lukáš Vojtek, v.r.

                                                                                  předseda AK Zlín

print