Ke stažení

Členové Atletického klubu Zlín, z.s., přátelé zlínské atletiky, spolupracovníci. Zde je možné si stáhnout důležité soubory, se kterými lze dále pracovat. Při práci s nimi prosím dodržujte etická pravidla a autorská práva. Soubory dále nešiřte, pokud k tomu není soubor přímo určen (propagace, letáky, informace, zápisy). V případě, že se k souborům nedostanete a soubor potřebujete, registrujte se, některé soubory jsou podmíněné registrací a přidělením práv.