VALNÁ HROMADA AK Zlín 2023 – POZVÁNKA

Termín valné hromady byl stanoven na čtvrtek 23.března 2023 v 17,00 hod. v restauraci Bohemia  hotelu Zlín. Touto cestou Vás všechny jménem výboru AK srdečně zvu a věřím, že toto pozvání neodmítnete a zúčastníte se tohoto  klubového setkání.

 

Program Valné hromady AK Zlín, z.s.

 

 1.  zahájení
 2.  schválení programu VH
 3.  volba mandátové a návrhové komise
 4.  zpráva mandátové komise
 5.  zpráva o činnosti AK Zlín za rok 2022
 6.  zpráva o hospodaření za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023
 7.  zpráva o činnosti dozorčí rady
 8.  návrh usnesení VH
 9.  diskuse
 10.  schválení usnesení VH
 11.  závěr, pohoštění
print