POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2015

Vážení přátelé zlínské atletiky, členové klubu,
dovolte mi, abych Vás jménem výboru Atletického klubu Zlín, z.s. pozval k účasti na Valné hromadě klubu, která se koná dne 10.4.2015 v 17,00 hod. v restauraci Bohemia, hotel Moskva (3.patro).

Program Valné hromady AK Zlín, z.s.

1. zahájení
2. schválení programu VH
3. volba mandátové a návrhové komise
4. zpráva o činnosti AK Zlín, z.s. za rok 2014
5. zpráva o hospodaření za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
6. zpráva o činnosti dozorčí rady
7. zpráva mandátové komise
8. vyhodnocení nejlepších atletů za rok 2014
9. přijetí nových Čestných členů
10. schválení nových stanov
11. návrh usnesení VH
12. diskuse
13. schválení usnesení VH
14. závěr, pohoštění

print