Štafetový pohár 2017

Český atletický svaz pořádá letos  4. ročník štafetového poháru pro žáky 1. stupně základních škol pod patronací mistryně světa v běhu na 800m Ludmily Formanové.

Okresní kolo pořádá Atletický klub Zlín, z.s.  12. dubna 2017 na Stadionu Mládeže.

Přihlášky podávají základní školy elektronicky prostřednictvím webu www.stafetovypohar.cz/prihlaska. Přihlášky jsou spuštěny od 1.3. 2017. Přihlášku potvrzenou ředitelstvím školy je nutné odevzdat v písemné podobě při prezentaci.
Do okresního kola bude zařazeno prvních 15 přihlášených škol z okresu.
Do krajského kola postupují první dvě školy z okresního kola. Další školy do celkového počtu 15 zúčastněných škol jsou vybírány podle nejrychlejších časů z okresních kol.
Do republikového finále, které se bude konat 30. května v Čáslavi, postoupí vítězná škola z krajského kola.

Družstva základních škol tvoří žáci a žákyňě prvního stupně.

Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:

 • 4 dívky (1. – 3. třída-ročník narození 2010, 2009, 2008, 2007)
 • 4 chlapci (1. – 3. třída-ročník narození 2010, 2009, 2008, 2007)
 • 4 dívky (4. – 5. třída-ročník narození 2007, 2006, 2005)
 • 4 chlapci (4. – 5. třída-ročník narození 2007, 2006, 2005)

Běží se smíšené štafety v následujícím složení:

 • 8×100 m  (1.-3. třída-ročník narození 2010, 2009, 2008, 2007)
 • 8×100 m ( (4.-5. třída-ročník narození 2007, 2006, 2005)
 • 8×200 m  vybraní závodníci školy, kteří již startovali ve štafetách 8x100m s následujícím rozdělením:
  2 dívky + 2 chlapci (1. – 3. třída-ročník narození 2010, 2009, 2008, 2007)
  2 dívky + 2 chlapci (4. – 5. třída-ročník narození 2007, 2006, 2005)
 • 8×200 m „B“ závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8×200 m „A“

Časy štafet se sčítají, vyhrává družstvo s nejnižším součtem časů.

Lze závodit i v individuální soutěži ve skoku dalekém a hodu medicimbalem, výsledky se do štafetového závodu nezapočítávají a budou vyhlášeny zvlášť.

Skok daleký z místa:

 • 1.-3. třída-ročník narození 2010, 2009, 2008, 2007

Skok daleký s rozběhem s odrazem z metrového pásma:

 • 4.-5.třída-ročník narození 2007, 2006, 2005

Hod 1 kg medicinbalem:

 • Všechny ročníky

Více informací naleznete na www.stafetovypohar.cz, v případě problému s přihláškami volejte +420 604 668 673 nebo pište na emailovou adresu standa.laciga@seznam.cz

Těšíme se na Vaši účast!

Za AK Zlín

ZM

print